Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

IMPORTANT: NU lasaţi să vă expire actele de identitate ! Efortul de timp şi bani necesar pentru a intra ulterior în legalitate este considerabil şi frustrant, comparat cu demersurile făcute la timp! 

În primul rând, este de menţionat că prin "act de identitate" se înţelege cartea de identitate, cartea de identitate provizorie şi buletinul de identitate. Dintre acestea, buletinul este un tip vechi de document de identitate, sub forma unei mici cărţi cu mai multe file. El poate să mai fie valabil dacă a fost emis când titularul avea vârsta de minim 55 de ani. În acest caz, atât buletinul, cât şi, ulterior, cartea de identitate, se emit cu valabilitate practic permanentă (tipic pentru încă 50 de ani).

Cartea de identitate face dovada cetăţeniei române, a identităţii şi a domiciliului din Romania, dar numai pe perioada valabilităţii sale (!). O carte de identitate expirată atestă doar o serie de date personale şi faptul că domiciliul este (încă) în România, fără însă a ATESTA JURIDIC acest lucru (o carte de identitate expirată nu poate fi invocată în proceduri în care este necesar un act de identitate VALABIL!).

De reţinut că numai cartea de identitate este recunoscută ca document de călătorie pentru cetăţenii români în interiorul Uniunii Europene.

Cartea de identitate provizorie poate fi solicitată (numai în România!) de persoanele care nu au toate documentele pentru cartea de identitate sau care au domiciliul stabilit în străinătate şi doresc să locuiască temporar (pentru o perioadă definită, dar care poate fi prelungită) pe teritoriul României.

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare nu primesc cereri pentru eliberarea unui act de identitate, cu excepţia primei cărţi de identitate (după împlinirea vârstei de 14 ani).

Cartea de identitate se confecţionează doar în România.

Cetăţenii români interesaţi să-şi reînnoiască actul de identitate (ca urmare a expirării, schimbării de adresă, de stare civilă, de nume/prenume sau furtului/pierderii) pot solicita autentificarea la sediul ambasadei a unei procuri speciale prin care să împuternicească o persoană din România pentru depunerea în ţară a tuturor documentelor necesare reînnoirii cărţii de identitate şi ridicării ei. Procedura este descrisă AICI (daţi click pe link).

NOTE:

 • Prima carte de identitate nu se poate solicita pe bază de procură specială !
 • Începând cu data de 01 iunie 2016, TOATE serviciile consulare au nevoie de programare prealabilă! Acest lucru este asociat intrării în funcţiune a sistemului SIMISC, toate detaliile legate de acesta putând fi găsite aici: http://washington.mae.ro/node/485


I. Eliberarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot primi cereri pentru eliberarea primei cărţi de identitate în cazul minorilor (între 14-18 ani), precum şi pentru cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani, au domiciliul în România (definit prin domiciliul părinţilor, în cazul minorilor), se află în prezent în SUA şi care, din motive obiective, nu se pot deplasa în România pentru solicitarea documentului respectiv.

NOTĂ: Domiciliul stabilit pentru minor se orientează întotdeauna după domiciliul comun al părinţilor sau cel al părintelui la care locuieşte în mod statornic. De aceea, este obligatoriu ca cel puţin unul dintre părinţii să aibă cărte de identitate românească (valabilă!), prin care să dovedească domiciliul în România. Dacă celălalt părinte fie are alt domiciliu în România, fie nu are domiciliul în România, fie nu este cetăţean român, acesta trebuie să declare prin înscris notarial că se declară de acord cu domiciliul minorului în România, la celălalt părinte.

Motivele obiective, prevăzute de lege, care motivează imposibilitatea deplasării în România pentru depunerea cererii pentru cartea de identitate sunt: se află la studii, urmează un tratament care nu permite întreruperea acestuia, prestează o activitate care nu permite deplasarea în ţară. Formatul şi structura documentului nu este reglementată formal, dar din textul acestuia trebuie să reiasă clar imposibilitatea deplasării minorului în România pentru o perioadă îndelungată de timp.

NOTĂ: Documentul care atestă imposibilitatea deplasării în România, fiind emis de o autoritate americană, trebuie să îndeplinească criteriile de apostilare prevăzute de Convenţia de la Haga din 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. Detalii pot fi găsite aici: http://washington.mae.ro/node/471.

Pentru solicitarea primei cărţi de identitate, primul lucru este iniţierea unei cereri în sistemul SIMISC (la www.econsulat.ro), obţinerea validării ei şi apoi programarea, în acelaşi sistem a unei deplasări la Washington.

La data/ora stabilită în programare, minorul, care nu se poate deplasa în ţară din motive obiective şi ai cărui părinţi au domiciliul în România, va depune la misiunea diplomatică a României, însoţit de unul dintre părinţi (cetăţean român), următoarele documente (prezentate numai în original !):

 • paşaportul actual al minorului (sau documentul care atestă cetăţenia română), în termen de valabilitate;
 • 2 fotografii 3 x 4 cm, având la bază o bandă albă de minim 7 mm, color, identice şi de dată recentă;
 • cererea pentru eliberarea cărţii de identitate (se pune la dispoziţie de către ambasadă) - se completează şi se semnează de către minor şi se contrasemnează de părinţi în faţa consulului;
 • certificatul de naştere românesc (dacă naşterea a fost iniţial înregistrată în străinătate, este obligatorie înscrierea ei în prealabil în Registrul român de stare civilă), cu CNP-ul trecut pe acesta;
 • cărţile de identitate româneşti ale părinţilor sau al reprezentantului legal, în termenul de valabilitate;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau hotărârea judecătorească (numai acte româneşti !), definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, cu menţiunea cărui părinte revine creşterea şi educarea minorului;
 • actul cu care se face dovada adresei de domiciliu din România (de regulă, actul încheiat în condiţii de validitate prevăzută de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ);
 • un document care atestă adresa din SUA a părinţilor (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu cel puţin unul aflat în jurisdicţia misiunii Washington (!)
 • documentul din care să rezulte motivul pentru care solicitantul (minorul) nu se poate prezenta în România pentru a depune cererea şi documentele eliberării primei cărţi de identitate (emis de instituţia competentă americană, notarizat şi apostilat, trebuie să fie însoţit de o traducere în limba română, legalizată şi apostilată de autorităţile americane competente);
 • datele de contact ale unei persoane din România care va plăti taxele aferente emiterii cărţii de identitate (acestea nu pot fi încasate în străinătate) - va fi contactată de autorităţile române din ţară.

La primirea cărţii de identitate din România, ea se poate fie înmâna minorului sau părintelui care l-a însoţit la depunerea cererii oricând în timpul programului cu publicul (fără programare), sau se poate trimite pe cale poştală, cu respectarea procedurii enunţate la acest link:

http://washington.mae.ro/node/1651, pentru trimiterea documentelor cu regim special.

Vă recomandăm să citiţi şi informaţiile publice ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (DEPABD) pe această temă:

http://depabd.mai.gov.ro/documente_necesare.html

 

II. Eliberarea primei cărţi de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani

În situaţia în care eliberarea primului act de identitate este solicitată după împlinirea vârstei de 18 ani de o persoană care nu se poate deplasa în ţară, din motive obiective (descrise anterior) şi are domiciliul în România (prin domiciliul părinţilor), aceasta va depune la misiunea diplomatică a României următoarele documente (prezentate în original):

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (se completează la misiune);
 • documentul care atestă cetăţenia română (paşaport, certificat de cetăţenie);
 • documentul eliberat de autorităţile locale din statul în care se află temporar solicitantul, din care să rezulte motivul pentru care nu se poate deplasa în ţară (fiind în limba engleză, trebuie să fie însoţit de o traducere în limba română, legalizată şi apostilată de autorităţile americane competente);
 • certificatul de naştere românesc (trebuie să conţină CNP!);
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu din România;
 • un document care atestă adresa din SUA (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu aflată în jurisdicţia misiunii Washington (!)
 • declaraţia autentificată de atestare a identităţii (încheiată la misiune) a unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a cărţii de identitate, coroborată cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului;
 • fişa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului, realizată numai de unitatea de poliţie din localitatea în care locuieşte temporar solicitantul în statul respectiv;
 • două fotografii color mărimea 3 x 4 cm, având la bază o bandă albă de minim 7mm;
 • datele de contact ale unei persoane din România care va plăti taxele aferente emiterii cărţii de identitate (acestea nu pot fi încasate în străinătate) - va fi contactată de autorităţile române din ţară.

La primirea cărţii de identitate din România, ea se poate fie înmâna solicitantului oricând în timpul programului cu publicul (fără programare) sau se poate trimite pe cale poştală, cu respectarea procedurii enunţate la acest link:

http://washington.mae.ro/node/1651, pentru trimiterea documentelor cu regim special.

NOTĂ: Fiind vorba de o persoană majoră (18 ani împliniţi), o altă variantă privind obţinerea unui document valabil de identitate este modificarea statutului, prin înregistrarea domiciliului în străinătate şi solicitarea directă a unui paşaport CRDS. În acest caz nu mai este necesară obţinerea prealabilă a unei cărţi de identitate.

- ultima revizie: 16.11.2017 -

Ambasadorul George Cristian Maior a primit o diplomă de apreciere din partea comunității românești

20.02.2020

Comunitatea românească din zona Washington, DC, i-a acordat ambasadorului României la Washington, George Cristian Maior, o diplomă de apreciere, în semn de…

Programul Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Washington în ziua de vineri, 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române

23.01.2020

Potrivit legislației române în vigoare, oficiul consular din cadrul Ambasadei României la Washington nu are program de lucru cu publicul în ziua de vineri, 24…

Ambasadorul George Cristian Maior invitat la George Washington School of Business, în cadrul programului George Talks Business

22.01.2020

Ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, a fost invitatul principal al ediţiei de miercuri, 22 ianuarie 2020, a programului George Talks Business,…

Ziua Culturii Naționale, celebrată la Washington printr-un recital de muzică și poezie de dragoste

20.01.2020

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, Ambasada României la Washington și ICR New York au organizat recitalul de muzică și poezie de dragoste „Pianul…