Servicii consulare

Taxele consulare

Taxele consulare la nivelul misiunilor diplomatice ale României pe teritoriul S.U.A. se stabilesc în baza Legii nr. 198/2008 (cu modificările şi completările ulterioare)

În ţările în care moneda este alta decât EUR, taxele consulare se ajustează lunar, în raport cu EUR, pe baza cursului mediu din luna precedentă, comunicat de Banca Centrală Europeană.

Acesta este şi cazul S.U.A., moneda fiind USD, cursul mediu de schimb de referinţă pentru luna APRILIE 2019, fiind stabilit la 1,1251.

Taxele consulare pot fi achitate în numerar sau cu "money order". Nu se acceptă cecuri personale şi cărţi de credit sau debit, ghişeele neavând dispozitive de citire a acestora (POS-uri).

NOTĂ: Prin Legea nr.1/2017, majoritatea serviciilor consulare au fost exceptate de la plata taxelor consulare, cu începere de la data de 01 FEBRUARIE 2017.

Corespunzătoare noului curs de schimb, taxele pentru serviciile consulare pentru luna MAI 2019 se modifică, după cum urmează (actualizat la 25.04.2019):

I. SERVICII NOTARIALE / NOTARY SERVICES

Nr.

crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Redactarea, autentificarea şi revocarea unui încris (procuri şi declaraţii)/Authentication, legalization and revocation of a document (power of attorney, statement or declaration)

Gratis/ No charge

2.

Exemplar suplimentar la procuri şi declaraţii/Extra copy for the power of attorney, statement, or declaration

Gratis/ No charge

3.

Procură specială pentru obţinere Carte de identitate prin mandat/Power of attorney for ID card request

Gratis/ No charge

4.

Procură specială pentru pensie din România/Power of attorney for pension from Romania

Gratis/ No charge

5.

Legalizare de semnătură pe Certificat de viaţă/ Legalization of signature on Life Certificate

Gratis/ No charge

6.

Copie legalizată a unor documente - prima copie/ Legalized copy of an original document - first copy

Gratis/ No charge

7.

Exemplar suplimentar copie - fiecare/ Extra legalized copy - each

Gratis/ No charge

8.

Copie legalizată a unor documente din arhiva misiunii - prima pagină/ Legalized copy of an archived document - first page

Gratis/ No charge

9.

Copie legalizată a unor documente din arhiva misiunii - pagina 2 şi următoarele/ Legalized copy of an archived document - second page and next ones

Gratis/ No charge

10.

Certificare conformitate traducere în/din limba română cu originalul/ Certifying a correct translation with the original in/from Romanian language

Gratis/ No charge

11.

Legalizare semnătură privată/ The legalization of a private signature

Gratis/ No charge

12.

Certificarea unor fapte constatate personal de consul/ Certification of facts/actions by the consul

Gratis/ No charge

13.

Primire în depozit înscrisuri/ Safe keeping of an official document

Gratis/ No charge

14.

Legalizare sigiliu şi semnătură a autorităţilor SUA de pe certificate originale, mărfuri, facturi comerciale şi orice documente cerute de exportul mărfurilor, în funcţie de valoare/ Legalization of the U.S. authorities’ seal and signature for the original certificate of the commercial invoice and other documents in view of the export of goods, according to the value of goods:

până la/ up to 50.000 Euro

pentru/ between 50.001-100.000 Euro

pentru/ between 100.001-500.000 Euro

pentru/ between 500.001-1.000.000 Euro

peste/ more than 1.000.000 Euro

 

 

 

 

 

Gratis/ No charge

15.

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă/ Certification of changes within the ship crew including the change of the ship commander

56 USD

16.

Înregistrarea şi vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord şi a jurnalului de maşini/ Registration and validation of the documents pertaining to ships

56 USD

17.

Eliberare permis provizoriu de naţionalitate pentru navele construite în străinătate, achiziţionate sau cărora li se schimbă clasa/ Issuance of the temporary permit of nationality for the ships which were built abroad, purchased or whose regime has been changed

356 USD

II. VIZE / VISAS

Nr.

crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Viza de scurtă şedere tip C/ Short-stay visa C-type

67 USD

2.

Viza de lungă şedere tip D/ Long-stay visa D-type

134 USD

3.

Viza de tranzit aeroportuar tip A/ Airport transit visa A-type

67 USD

4.

Viza de tranzit tip B/ Transit visa B-type

67 USD

5.

Viza Acorduri UE/Visa for countries with UE Treaties

39 USD

6. Viza Acorduri UE cu urgenta/ Visa for countries with UE Treaties in urgent situations 39 USD

7.

Viza în regim de urgenţă Acorduri UE cu Federaţia Rusă şi Ucraina/Visa in urgent situations -UE Treaties with Russian Federation and Ukraine

78 USD

III. PAŞAPOARTE / PASSPORTS

Nr.

Crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Paşaport CRDS/Passport for persons with the main residence in the U.S.

66 USD

2.

Paşaport cu domiciliul în România/ Passport for persons with the main residence in Romania

66 USD

3.

Paşaport temporar, indiferent de domiciliu/Temporary passport, no matter where the main residence is

22 USD

4.

Titlu de călătorie/ Emergency Travel document

Gratis/ No charge

5.

Mortuary passport

Gratis/ No charge

IV. DOCUMENTE DE IDENTITATE / IDENTITY DOCUMENTS

Nr.

Crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Eliberare prima carte de identitate pentru minor (fără traduceri acte străine) /Request for the issuance of the first ID card (no translations included)

Gratis/ No charge

V. CETĂŢENIE ROMÂNĂ / ROMANIAN CITIZENSHIP

Nr.

Crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Clarificarea de cetăţenie/ Clarifying the Romanian citizenship

39 USD

2.

Eliberare dovadă de cetăţenie (renunţare la cetăţenie)/ Issuing the proof for renouncing the Romanian  citizenship

Gratis/ No charge

3.

Cererea de redobândire a cetăţeniei române (fără includere autentificări declaraţii, legalizări copii, efectuare traduceri, etc.)/Request for regaining the Romanian citizenship (without statements, legalizing copies and translations, etc.)

Gratis/ No charge

4.

Cererea de renunţare la cetăţenia română (fără includere autentificări declaraţii, legalizări copii, efectuare traduceri, etc.)/ Request for renouncing to the Romanian citizenship (without statements, legalizing copies and translations, etc.)

672 USD

VI. STARE CIVILĂ / CIVIL STATUS

Nr.

Crt.

Natura serviciului consular/ Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Procurare/eliberare certificate de stare civilă/ Procurement/ issuance of duplicates on birth/marriage/death certificates

Gratis/ No charge

2.

Procurare extras multilingv din actele de stare civilă româneşti /Procurement of an extract from Romanian civil Registar on a birth/ marriage/ death

Gratis/ No charge

3.

Înscrieri de certificate de naştere eliberate de autorităţi SUA în Registrul de stare civilă român, în termen de până la 6 luni/ Registrations of the U.S. birth certificates in the Romanian civil status Registar, up to 6 months from the fact

Gratis/ No charge

4.

Înscrieri de certificate de căsătorie eliberate de autorităţi SUA în Registrul de stare civilă român, în termen de până la 6 luni/ Registrations of the U.S. marriage certificates in the Romanian civil status Registar, up to 6 months from the fact

Gratis/ No charge

5.

Înscrieri de certificate de naştere/ căsătorie eliberate de autorităţi SUA în Registrul de stare civilă român, după 6 luni de la înregistrare/ Registrations of the U.S. birth/ marriage certificates in the Romanian civil status Registar, beyond 6 months from the fact

Gratis/ No charge

6.

Înscrieri de certificate de naştere eliberate de autorităţi SUA în Registrul de stare civilă român, în termen de sub 6 luni/ Registrations of the U.S. birth certificates in the Romanian civil status Registar, up to 6 months from the fact

Gratis/ No charge

7.

Înscrieri de certificate de naştere/căsătorie eliberate de autorităţi SUA în Registrul de stare civilă român, după 6 luni de la înregistrare/ Registrations of the U.S. birth/marriage certificates in the Romanian civil status Registar, beyond 6 months from the fact

Gratis/ No charge

8.

Înscriere de certificate de deces/ Registrations of the U.S. death certificates in the Romanian civil status Registar

Gratis/ No charge

9.

Înscriere de certificate de deces/ Registrations of the U.S. death certificates in the Romanian civil status Registar

Gratis/ No charge

10.

Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti/ Request for the Apostille certification on the Romanian civil status documents

Gratis/ No charge

11.

Alocare CNP/ Personal Number assignment

Gratis/ No charge

12.

Oficiere căsătorie la misiune (fără includere traduceri acte străine)/ Marriage at the place of the diplomatic mission (without including translations)

Gratis/ No charge

 

VII. SERVICII DIVERSE / OTHER SERVICES

Nr.

Crt.

Natura serviciului consular/Consular service

Taxa consulară/ Consular fee

(USD)

1.

Procurare de acte extrajudiciare din România (cazier judiciar)/ Extra-judicial documents request (police record)

Gratis/ No charge

2.

Scrisoare "No objection"/ "No objection" letter

Gratis/ No charge

3.

Eliberare certificat de cutumă/ Issuance of customary certificate

Gratis/ No charge

4.

Înregistrarea cererii pentru verificarea autenticităţii permisului de conducere românesc/ Request for the authenticity verification of the Romanian driver’s license

Gratis/ No charge

5.

Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă/ Other consular sevices

- Cerere/ Request

- Taxa de urgenţă/ Emergency fee

- Recuperări/ Recovery fee

 

 

 

Gratis/ No charge

În prim plan

Programul Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Washington în ziua de vineri, 24 ianuarie 2020, Ziua Unirii Principatelor Române

23.01.2020

Potrivit legislației române în vigoare, oficiul consular din cadrul Ambasadei României la Washington nu are program de lucru cu publicul în ziua de vineri, 24…

Ambasadorul George Cristian Maior invitat la George Washington School of Business, în cadrul programului George Talks Business

22.01.2020

Ambasadorul României în SUA, George Cristian Maior, a fost invitatul principal al ediţiei de miercuri, 22 ianuarie 2020, a programului George Talks Business,…

Ziua Culturii Naționale, celebrată la Washington printr-un recital de muzică și poezie de dragoste

20.01.2020

Cu ocazia sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, Ambasada României la Washington și ICR New York au organizat recitalul de muzică și poezie de dragoste „Pianul…

Programul Secției Consulare din cadrul Ambasadei României la Washington în perioada Sărbătorilor de iarnă

23.12.2019

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile legale, Secția Consulară a Ambasadei României la Washington nu are program de lucru cu publicul în perioada…