Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în SUA

 

Paşaportul unui minor se solicită de ambii părinţi ai minorului (dacă este sub 14 ani), sau în nume propriu de minor, însoţit de părinţi (dacă are vârsta peste 14 ani, dar sub 18 ani). În plus, dacă unul dintre părinţi are o decizie judecătorească (română) de încredinţare spre creştere şi educare pentru minor, acesta va însoţi minorul la depunerea cererii de paşaport, prezentând şi hotărârea judecătorescă de încredinţare.
Conform legii, domiciliul minorului este cel al domiciliului părinților, ales de comun acord de aceștia. Dacă nu cad de acord asupra domiciliului minorului, instanța română competentă va decide.

De aceea, prima condiţie pentru ca unui minor să i se emită paşaport cu domiciliu în SUA (sau altă ţară din străinătate) este ca cel puţin un părinte (cetăţean român) să aibă paşaport CRDS pe acea ţară sau să depună simultan cu minorul cerere pentru un astfel de paşaport.

Pentru depunerea cererii de paşaport electronic cu domiciliul în SUA (străinătate), minorul trebuie să se prezinte personal la ambasadă, însoţit de părinţii săi, conform informaţiilor ce urmează mai jos. după ce a iniţiat o cerere în sistemul SIMISC (la www.econsulat.ro), cererea a fost validată şi a fost realizată o programare prealabilă prin acelaşi sistem.

Pentru minorii care NU au împlinit vârsta de 14 ani, documentele necesare (toate prezentate personal, de părinţi, în original, la data/ora programată) sunt :

 • a) certificatul de naştere românesc al minorului. Dacă naşterea a fost înregistrată în SUA, înscrierea/transcrierea certificatului de naştere este prioritară (nu se acceptă cererea de paşaport până nu se prezintă certificatul românesc de naştere, cu CNP!).
 • b) paşapoartele părinţilor, dintre care care unul (cel puţin) de tip CRDS. Excepţie: un părinte depune simultan cerere pentru paşaport CRDS. Ele trebuie să fie în termenul de valabilitate!
 • c) cărţile de identitate româneşti ale părinţilor (dacă este cazul). Ele trebuie să fie în termenul de valabilitate. Pentru părintele cu domiciliul în România, prezentarea cărţii de identitate valabile este obligatorie, chiar dacă se prezintă şi paşaport valabil! Acest punct nu este aplicabil DOAR în cazul în care ambii părinţi au domiciliul în străinătate!
 • d) certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, dacă este cazul. Dacă părinţii minorului sunt căsătoriţi, acest document nu este opţional, ci obligatoriu. La fel, dacă încheierea căsătoriei a avut loc în SUA şi nu a fost încă înregistrată în România (nu se deţine încă certificat românesc), înscrierea/transcrierea certificatului de căsătorie este prioritară (nu se acceptă cererea de paşaport pentru minor până nu se prezintă certificatul românesc de căsătorie al părinţilor!).
 • e) documentul care atestă dreptul de şedere legal în SUA. În SUA cele mai uzuale sunt "green card"-ul şi paşaportul american. Numele şi prenumele trebuie să fie identice cu cele atestate de certificatul de naştere românesc. Alternativ, există şi alte documente care pot atesta acest lucru: adeverinţă de şedere de la USCIS, viză de tip "immigrant", certificat de naturalizare. Cu excepţia ultimului document, toate celelalte trebuie să ateste o şedere legală de minim 1 an (încă valabile minim 6 luni) şi să fie apostilate (adeverinţele şi certificatele de naturalizare). De asemenea, cu excepţia documentelor sub formă de card şi a paşaportului american, trebuie însoţite obligatoriu de o traducere în limba română, legalizată şi apostilată. Pentru detalii privind traducerile, accesaţi acest link: http://washington.mae.ro/node/468.
 • f) un document care atestă adresa din SUA a părinţilor (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu cel puţin unul aflat în jurisdicţia misiunii Washington (!)

Cererea se formulează fie de către ambii părinţi, fie de părintele supravieţuitor (care prezintă certificatul de deces al celuilalt părinte), fie de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, fie, după caz, de reprezentantul legal. Hotărârile judecătoreşti străine trebuie investite cu putere executorie în România, prin Tribunalul pe raza căruia se află ultimul domiciliu comun al familiei.

Cererea poate fi formulată şi doar de către unul dintre părinţi, atunci când este împuternicit de către celălalt părinte, prin procură specială autentificată în România de către notarul public, iar în SUA de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

Atunci când, din motive obiective, nici unul dintre părinţi nu se poate prezenta la misiunea diplomatică/ oficiul consular, cererea poate fi formulată de o terţă persoană, împuternicită de către ambii părinţi prin procură specială autentificată în România de către notarul public, iar în SUA de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

În oricare dintre aceste variante de mai sus, prezenţa minorului la misiune, pentru identificare, este obligatorie ! Doar în cazul minorilor cu vârste foarte fragede (sub 1 an), datorită efectuării cu dificultate a fotografiilor pe loc, părinţii (sau persoanele împuternicite să depună cererea) pot prezenta şi o fotografie de tipul biometric efectuată anterior în condiţii mai avantajoase (studio foto). Subliniem că această facilitate nici nu elimină necesitatea aducerii minorului la misiune, nici nu absolvă fotografia de la îndeplinirea condiţiilor impuse unei fotografii biometrice de paşaport (iluminare, poziţie cap, încadrare, ochii deschişi, fundal, etc.). Această excepţie este limitată în sistem la vârsta de 1 an şi nu poate fi folosită în nici o altă circumstanţă!

DOCUMENTE SUPLIMENTARE PENTRU CAZURI DEOSEBITE:

 • Dacă din documentele prezentate nu rezultă o adresă de domiciliu comună pentru familie, părinţii vor declara prin declaraţie individuală/comună adresa domiciliului convenit de comun acord pentru minor.
 • În cazul că părinţii locuiesc separat sau în cazul în care sunt divorţaţi, dacă este cazul schimbării de domiciliu în paşaportul minorului (din România în SUA), este necesar acceptul fiecărui părinte la emiterea paşaportului cu domiciliul schimbat (părinţi vor declara prin declaraţie individuală/comună acest lucru).
 • În situaţia în care există neînţelegeri între părinţi în privinţa acordului sau unul dintre părinţi nu-şi poate exprima voinţa, paşaportul simplu pentru minor se eliberează numai după soluţionarea acestor situaţii de către instanţa de judecată competentă (din România), care se pronunţă în condiţiile legii. În acest caz se va prezenta hotărârea judecătorească în original, investită cu formula de "definitivă şi irevocabilă".
 • Dacă unul dintre părinţi este decedat, în funcţie de cetăţenia acestuia, părintele supravieţuitor va prezenta un certificat de deces românesc sau unul străin, apostilat şi însoţit de o traducere în limba română, legalizată şi apostilată.

IMPORTANT:

 • Autentificarea declaraţiilor de mai sus, dacă se dau la consulat, simultan cu depunerea cererii de paşaport pentru minor, nu se taxează, aceste taxe fiind incluse în taxa de paşaport.
 • Declaraţiile sau procurile speciale ale părinţilor, menţionate ca necesare mai sus, se pot încheia şi la notari din România sau alte misiuni al României din străinătate, dar contra cost. Ele vor fi prezentate obligatoriu în original (nu se acceptă copii scanate, fotocopii sau altele asemenea).
 • Apostila aplicată pe certificatele americane face parte integrantă din document şi trebuie tradusă împreună cu acesta.
 • Conform instrucţiunilor DGP, nu sunt acceptabile înscrisuri notariale întocmite la notar local (american), decât dacă acesta menţionează în încheierea de autentificare că părţile au fost identificate, ca au citit şi înţeles documentul şi consimt la încheierea lui, consimţământ exprimat prin semnătură. Dacă se obţine un asemenea înscris notarial, el trebuie întocmit în limba înţeleasă de notar (dacă este limba română, se menţionează de notar), apoi se apostilează la autorităţile americane competente. Înscrisurile realizate în limba engleză trebuie însoţite de o traducere în limba română, legalizată şi apostilată în mod similar. 

Pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani, paşaportul simplu electronic cu domiciliul în SUA se poate solicita în mod similar, cu excepţia faptului că cererea de paşaport va fi semnată de minor, lângă care va semna şi unul dintre părinţi (sau împuternicitul legal).

Actele necesare în acest caz sunt aceleaşi cu cele pentru minorul sub 14 ani, la care se adaugă "non-driver photo ID", pentru documentarea adresei de domiciliu.

Restul informaţiilor comune, precum taxe, durată soluţionare, mod de trimitere, condiţii trimitere poştală, etc., sunt cele descrise la informaţiile generale, de aici: http://washington.mae.ro/node/267.

 

- actualizat la 18.05.2018 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…