Servicii consulare pentru cetățenii români

Scrisoarea “no-objection” (viza J1)

 

Persoanele aflate în SUA cu viză de tip J1 care, după încheierea programului în baza căruia s-a acordat viza J1, doresc să îşi prelungească şederea în SUA, în vederea continuării studiilor, îndeplinirii obligaţiilor rezultând dintr-un contract de muncă sau orice alt motiv legal care presupune o schimbare de statut, vor trebui să solicite autorităţilor americane (Waiver Review Division din cadrul Department of State), permisiunea de a rămâne pe teritoriul SUA şi de a schimba tipul de viză (pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi https://j1visawaiverrecommendation.state.gov/).

Altfel, conform menţiunilor existente pe viza J1, titularul este obligat ca, la terminarea programului respectiv, să se întoarcă în România (sau în ţara de origine) pentru o perioadă minimă de 2 ani. "Waiverul" face posibilă tocmai exceptarea de la aplicarea acestei reguli de către autorităţile americane. Reţineţi, deci, că procedura este în fapt o procedură derulată de solicitant faţă de autorităţile americane, autorităţile române fiind solicitate doar pentru realizarea unei etape din cadrul întregii proceduri! Ca urmare, vă rugăm să vă interesaţi în primul rând la autorităţile americane sus-menţionate despre aplicarea procedurii în cazul particular al situaţiei dumneavoastră, şi abia după confirmarea acesteia, să demaraţi procurarea actelor pentru etapa obţinerii "No objection statement" prin ambasadă.

În cadrul procedurii de obţinere a permisiunii de schimbare a vizei, autorităţile americane vor solicita, aşa cum am indicat mai sus, şi prezentarea unei scrisori din partea Ambasadei României, denumită “No objection statement”. Acest document se poate elibera şi transmite direct de către ambasadă la Department of State, în următoarele condiţii cu caracter general:

 • solicitantul să se afle în posesia unui paşaport român VALABIL (!) şi a unei vize de tip J1;
 • programul în baza căruia a obţinut viza J1 să nu fi fost finanţat de statul român;
 • să existe deja o cerere adresată de solicitant către autorităţile americane, solicitând schimbarea de statut;
 • să nu existe debite faţă de un angajator din România sau faţă de statul român;
 • să existe o motivaţie sustenabilă pentru rămânerea în continuare pe teritoriul SUA.

 

ATENŢIE: Pentru această procedură nu sunt acceptate persoane terţe interpuse! Cererile vor fi formulate direct de petenţi şi doar cu aceştia se va comunica pe parcursul procedurii. Nu sunt acceptaţi avocaţi români/americani pentru intermedierea acestei proceduri. Cererile venite de la avocaţi vor fi returnate pe cale poştală, neprocesate!

Serviciul consular "scrisoare No Objection" se derulează exclusiv prin Ambasada României la Washington, indiferent de localitatea de domiciliu/reşedinţă a solicitantului pe teritoriul SUA. Cererea se iniţiază în SIMISC prin portalul www.econsulat.ro, trecând la domiciliu sau reşedinţă statul "District of Columbia" şi localitatea "Washington" (chiar dacă nu este conform cu realitatea), pentru ca cererea să fie arondată corect misiunii Washington.

DUPĂ validarea cererii în sistemul SIMISC (!) se pot trimite documentele necesare pe cale poştală sau se poate realizarea unei programări prealabile (la prezentare personală), cu trimiterea/prezentarea următoarelor documente:

a) formularul (daţi click pentru descărcare) completat integral şi semnat, la care se adaugă cererea de servicii consulare (generat în SIMISC după completarea datelor, tipărit local şi semnat), dacă documentele sunt trimise pe cale poştală.

b) o copie a formularului DS 2019 (in locul formularului IAP-66) şi a paginii "Third Party Barcode Page" cu sumarul cererii adresate anterior Departamentului de Stat al SUA (procedura de waiver).

c) o copie a paşaportului românesc VALABIL (paginile cu datele personale şi pagina cu viza SUA J1); NOTĂ: numele şi prenumele din toate actele conexe prezentate trebuie să fie identice cu cele din paşaportul românesc;

d) o adeverinţă de la ultimul loc de muncă la care persoana în cauză a lucrat în România înaintea venirii în SUA, prin care să se ateste faptul că nu are nici un fel de obligaţii (debite) faţă de acesta (în limba română, fiind o instituţie/firmă din România);

e) o adeverinţă fiscală eliberată de ANAF din care să rezulte că nu există datorii sau restanţe faţă de statul român; sunt acceptabile doar adeverinţele emise de mai puţin de 6 luni faţă de data depunerii cererii pentru "no-objection";

f) o adeverinţă de la Ministerul Educaţiei Naţionale – Agenţia de Credite şi Burse de Studii (informaţii la acest link: http://www.roburse.ro/contact.php?page=adeverinte),  din care să rezulte dacă programul pentru care a fost obţinută viza J1 a fost finanţat din bugetul de stat şi dacă există sau nu un contract privind întoarcerea în România, pentru fructificarea rezultatelor pregătirii efectuate în SUA (nu mai veche de 1 an faţă de data cererii pentru "no-objection").

g) o scrisoare de la instituţia/firma la care solicitantul lucrează sau studiază în SUA, care să confirme angajarea (prezentă sau viitoare) pe baza de contract (în limba engleză, fiind emisă de o instituţie din SUA). Persoanele care solicită waiverul în baza unei căsătorii încheiate în SUA (cu un cetăţean SUA sau rezident permanent în SUA) vor anexa o copie a certificatului de căsătorie american şi dovada şederii nelimitate în SUA a soţului/soţiei (green card sau catăţenie SUA).

NOTĂ:

 • începând cu data de 01.02.2017, acest serviciu este scutit de la plata taxelor consulare.
 • nu se acceptă documente cu corecturi sau ştersături.
 • începând cu data de 01.03.2017, Departamentul de Stat al SUA a schimbat modalitatea prin care primeşte Nota Verbală (No Objection Statement) de la ambasade, în sensul uşurării şi eficientizării ei. Astfel, acest document se va trimite electronic de la ambasadă la DoS, nemaifiind nevoie de plic pentru trimiteri poştale.


Durata de soluţionare - aproximativ 10 zile de la data depunerii cererii complete, în condiţiile enumerate mai sus. Soluţionarea înseamnă trimiterea unei Note Verbale către Departamentul de Stat al SUA prin care se confirmă că solicitantul poate continua şederea sa în SUA, neavând datorii de vreun fel faţă de statul român.

 

PROCEDURA DE URMAT:

Se foloseşte portalul www.econsulat.ro şi (după crearea unui cont de utilizator) se introduce cererea, selectând "Alte servicii"/ "Prestare alte servicii - formulare definite pe plan local". După completarea datelor personale se completează în "Detalii cerere" tipul de cerere, respectiv "Notă verbală scrisoare No Objection". La "Încarcă documente" se vor încărca toate documentele indicate mai sus ca fiind necesare (mai puţin cererea). După validarea cererii se poate efectua programarea (dacă se doreşte prezentarea personală la ambasadă) sau se trimite pe cale poştală întreg pachetul de documente, aşa cum a fost menţionat mai sus.

Atribuţiile ambasadei se opresc  după trimiterea notei verbale aferente către Departamentul de Stat al SUA. Răspunsul autorităţilor americane este trimis DIRECT solicitantului, la adresa indicată în cerere (obligatoriu din SUA). Ambasadei i se trimite doar o copie a deciziei autorităţilor americane, pentru a se confirma finalizarea procedurii de waiver.


IMPORTANT!

 • Toate documentele care provin de la instituţii publice sau private din România (cele prevăzute la punctele d, e şi f), precum şi scrisoarea menţionată la punctul g, vor fi prezentate în original. Nu sunt acceptate în locul originalelor documente trimise prin fax sau email şi nici fotocopii ale acestora.
 • Este necesar ca numărul de caz, obţinut de la Waiver Review Division, să fie menţionat în formularul de cerere. Fără acest număr, cererii nu i se poate da curs.
 • Persoanele care se află în România şi doresc să aplice pentru această procedură, vor trebui să să urmeze aceleaşi instrucţiuni ca mai sus.
 • Persoanele care nu au fost angajate în România trebuie să depună în locul adeverinţei de la punctul d) o declaraţie autentificată prin care să declare starea respectivă de fapt (că nu a lucrat, că nu are debite, etc.), până la data venirii în SUA. Declaraţiile întocmite la notari americani trebuie să poarte şi Apostila de la Haga din 1961 şi să fie însoţite de traduceri legalizate (şi apostilate), dacă sunt în limba engleză.
 • Acelaşi lucru este aplicabil şi pentru scrisoarea de la punctul g), dacă în prezent solicitantul nu mai are un contract cu o instituţie din SUA (în baza căruia a obţinut iniţial viza J1), caz în care se va detalia situaţia existentă (contract de muncă viitor, căsătorie cu cetăţean american sau rezident permanent în SUA, etc.), cu motivaţia rămânerii mai departe în SUA şi schimbarea de statut.

 

Trimiterea documentelor pe cale poştală va urma procedura descrisă la acest link: http://washington.mae.ro/node/1651

 

- actualizat la 22.11.2017 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…