Redactare/autentificare înscrisuri

Procura pentru cartea de identitate

Solicitarea unei noi cărți de identitate se face NUMAI în România, la serviciul comunitar de pe raza domiciliului titularului. Excepție de la această regulă o face doar situația minorului aflat temporar în străinătate, care împlinește vârsta de 14 ani, iar ambii părinți au domiciliul comun în România (dovedit cu acte corespunzătoare).

Legea prevede posibilitatea ca titularul unui act de identitate să solicite emiterea acestuia prin procură specială atunci când se află în imposibilitatea de a se prezenta personal pentru depunerea actelor la serviciul comunitar competent.

Aici intervin însă câteva limitări:

 1. Datorită rigorii întocmirii procurii, Serviciile comunitare din țară nu acceptă decât procuri întocmite de notari români (din România) sau de misiuni diplomatice și oficii consulare de carieră ale României în străinătate;
 2. Procurile urmează constrângerile impuse de lege, respectiv întocmirea lor în formă autentică (pentru detalii citiți informațiile de aici:  http://washington.mae.ro/node/470)
 3. Este obligatorie aplicarea și sigilarea fotografiei titularului actului de identitate pe procură (ce formă, mărime și număr de fotografii este indicat mai jos)

A. Cazuri în care se poate solicita cartea de identitate prin procură

Motivele care sunt invocate (și trebuie menționate obligatoriu în textul procurii speciale !) pentru reemiterea cărţii de identitate sunt:

 • termenul de valabilitate a expirat sau expiră în curând;
 • se deține buletin de identitate și se dorește preschimbarea în carte de identitate;
 • actul este deteriorat, pierdut, furat sau distrus;
 • au apărut modificări la datele personale ale titularului (nume, prenume, sexul, data ori locul naşterii), cu indicarea noilor date (!);
 • s-a schimbat adresa de domiciliu (cu indicarea noii adrese!);
 • s-au schimbat denumirea sau rangul localităţilor, numele străzii (de domiciliu), au fost renumerotate sau rearondate imobilele, au fost înființate noi localităţi sau străzi, cu menționarea acestui fapt;
 • s-a atribuit un nou C.N.P.;
 • fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului.

DE REȚINUT: Mandatarul va face dovada motivului preschimbării cărții de identitate cu documentele corespunzătoare!

Atenţie! Prima carte de identitate nu se poate obţine prin intermediul unui mandatar! Informații complete despre această situație găsiți aici:

 http://washington.mae.ro/node/477

 

B. Cum se obţine procura specială pentru eliberarea cărţii de identitate?

Așa cum s-a menționat anterior, procura de acest tip se întocmește numai la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră (adică NU și la consulate onorifice!), prin prezentare personală și prezentând un act de identitate/pașaport/titlu de călătorie valabil, românesc!

Atenţie: Certificatul de naştere, certificatul de căsătorie, green cardul sau permisul de conducere nu sunt acte de identitate!

Totodată, este necesar ca solicitantul să deţină/cunoască datele de identificare ale persoanei care urmează să fie împuternicită (nume, data și locul naşterii, domiciliul, seria şi numărul buletinului ori a cărţii de identitate, data eliberării, emitentul actului de identitate şi codul numeric personal).

 

C. Fotografiile necesare

Aveţi nevoie pentru autentificarea acestei procuri de 5 (cinci) fotografii color ; Dimensiunile celor 5 fotografii - 3x4 cm (1.18x1.57 inch) cu o margine albă jos de minim 7mm. Fundalul acestor fotografii trebuie să fie alb.

Pe verso vă adresăm rugămintea să treceţi cu majuscule numele şi prenumele.

Având în vedere că în Statele Unite ale Americii nu se execută în mod frecvent astfel de servicii fotografice şi în dorinţa de a veni în sprijinul cetăţenilor români am realizat o reprezentare grafică a dimensiunilor speciale solicitate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor :

Încadrare foto  

Dacă nu reușiți să găsiți în zona dumneavoastră un atelier fotografic care să efectueze fotografiile conform acestor cerințe, vă informăm că, în apropierea ambasadei (la câteva minute de mers) se află un astfel de atelier fotografic, care s-a obișnuit să efectueze fotografiile conform cerințelor.

NOTĂ: Dacă vă bazați pe atelierul de lângă ambasadă, asigurați-vă că în ziua prezentării la misiune centrele de acest gen sunt deschise (nu este zi liberă...).

 

D. Alte informaţii

 • Actele care trebuie prezentate de persoana împuternicită pentru solicitarea și ridicarea cărţii de identitate, precum şi alte informaţii utile sunt disponibile pe pagina de internet a Inspectoratului National pentru Evidenţa Persoanelor www.evidentapersoanelor.ro.
 • Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor solicită ca toate documentele care sunt necesare să fie prezentate împreună cu procura specială în original şi copie. În locul originalelor pot fi prezentate copii legalizate ale acestora, efectuate la ambasada, cu perceperea taxelor corespunzătoare.
 • Taxa consulară percepută este indicată în secțiunea ”Taxe consulare”. Dacă se doresc exemplare suplimentare ale procurii, trebuie să se achite taxa suplimentară corespunzătoare și să se suplimenteze numărul de fotografii.- actualizat la 24.07.2013 -

 

Modificare a procedurii de acordare a vizei române pentru cetățenii statelor Pakistan, Camerun și Republica Arabă Siriană

14.08.2014

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează că, începând cu data de 12 august 2014, cetăţenii statelor Pakistan, Camerun și Republica Arabă…

Cursuri în limba engleză oferite de Facultatea de Medicina Veterinară din Iaşi

12.08.2014

Facultatea de Medicina Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi va organiza, începând cu anul universitar…

Şcolarizarea tinerilor români de pretutindeni în învăţământul de stat din România, pentru anul universitar 2014-2015

10.07.2014

Ambasada României la Washington vă aduce la cunoștință că Ministerul Educaţiei Naţionale a finalizat „Metodologia pentru şcolarizarea românilor de…

Noi recorduri în relaţia economică bilaterală dintre România şi SUA

04.07.2014

Conform statisticii americane, schimburile comerciale dintre România și SUA, aferente primelor patru luni ale anului, s-au ridicat la 961 milioane dolari, marcând o…