Servicii consulare pentru cetățenii români

Căsătoria la ambasadă

 

În conformitate cu prevederile art. 43 alin.(1) al Legii nr.119/1996, şefii misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români, dacă aceasta este în concordanţă cu legislaţia ţării în care sunt acreditaţi.

Potrivit art. 11 din Codul Familiei, căsătoria se încheie în faţa delegatului de stare civilă al Consiliului popular al comunei, oraşului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, în cuprinsul căruia se află domiciliul sau reşedinţa oricăruia dintre viitorii soţi”.

Prin urmare, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare pot fi încheiate căsătorii între cetăţeni români, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul/reşedinţa în circumscripţia consulară a respectivei misiuni diplomatice. De asemenea, se pot încheia căsătorii între un cetăţean român şi un cetăţean străin, dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul/reşedinţa în statul în care se află oficiul consular. Condiţiile de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate de legea naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi. 

Din motive legate de neîncălcarea atribuţiilor jurisdicţionale internaţionale în materie civilă, nu se pot încheia la ambasadă căsătorii în care unul dintre soţi este (şi) cetăţean al SUA.

Căsătoria la ambasadă este  excepţia de la regula încheierii căsătoriei la autoritatea americană competentă, urmată de înregistrarea căsătoriei (pentru soţii cetăţeni români) în Registrul civil român, prin transcriere sau înscriere (vezi detalii aici: http://washington.mae.ro/node/279)

Încheierea căsătoriei la ambasadă nu implică transmiterea datelor de căsătorie către autorităţi americane sau altele, străine. De altfel, este posibilă numai datorită faptului că autorităţile americane competente pe fapte de stare civilă nu interzic misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare străine să încheie astfel de fapte de stare civilă (căsătorii).


1. Căsătoria dintre doi cetăţeni români

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la ambasadă, cetăţenii români trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul şi 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriţi;
 • să prezinte documente de identitate valabile (paşapoarte/carte de identitate românească, după caz).

Acte necesare:

a) declaraţia de căsătorie, semnată de viitorii soţi la sediul ambasadei; Declaraţia de căsătorie se face personal de viitorii soţi, în scris, la ambasadă. Din declaraţie rezultă: voinţa de a se căsători; faptul că îndeplinesc cerinţele şi condiţiile prevăzute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie; declaraţia că au luat cunoştinţă reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei de fiecare soţ;

b) paşapoartele româneşti sau/şi alte documente de identitate româneşti, valabile, în original şi în fotocopie;

c) certificatele de naştere, în original şi în fotocopie;

d) documente româneşti, în original şi în fotocopii, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul:

 • sentinţa de divorţ sau hotărârea de anulare a unei căsătorii anterioare, rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
 • certificatul de deces al fostului soţ;
 • certificatul de naştere sau căsătorie anterior, cu menţiunea desfacerii căsătoriei;
 • certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960.

e) certificate medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, întocmite pe formulare-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoanele se pot sau nu se pot căsători; certificatele medicale emise de unitatea sanitară locală trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română, legalizată, cu apostilă; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii;

f) documentele americane care atestă reşedinţa/domiciliul în SUA, în unul din statele din jurisdicţia consulară a ambasadei (driver license/ID), cel puţin pentru unul dintre soţi şi dovada şederii legale în SUA a acestuia (green card, viză SUA de lungă şedere, după caz).

OBSERVAŢII:

 • Cererea pentru serviciul consular se introduce de către solicitant în sistemul SIMISC şi se aşteaptă validarea cererii de către funcţionarul consular. După validare, se stabileşte prin programare prealabilă, data depunerii cererii la consulat.
 • Oficierea căsătoriei va avea loc la expirarea termenului de 10 zile de la data depunerii cererii, însoţită de celelalte acte menţionate, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 • Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori.
 • După încheierea căsătoriei, cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie va fi anulată; anularea se face prin tăierea colţului în care se afla înscrisă perioada de valabilitate.


2. Căsătoria dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin

Pentru a se putea oficia încheierea căsătoriei la ambasadă, viitorii soţi trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani bărbatul şi 16 ani femeia;
 • să nu fie deja căsătoriţi;
 • să prezinte documente de identitate valabile (paşapoarte/carte de identitate românească, după caz).

Acte necesare:

a) declaraţia de căsătorie, semnată de viitorii soţi la sediul ambasadei; Declaraţia de căsătorie se face personal de viitorii soţi, în scris, la ambasadă. Din declaraţie rezultă: voinţa de a se căsători; faptul că îndeplinesc cerinţele şi condiţiile prevăzute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la îndeplinirea condiţiilor de fond şi lipsa impedimentelor la căsătorie; declaraţia că au luat cunoştinţă reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei de fiecare soţ;

b) paşapoartele sau/şi alte documente de identitate, valabile, în original şi în fotocopie;

c) certificatele de naştere, în original şi în fotocopie; certificatul de naştere străin trebuie să fie (supra)legalizat şi apostilat, însoţit de traducere în limba română, legalizată şi apostilată;

d) documente româneşti, în original şi în fotocopii, pentru soţul cetăţean român, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul:

 • sentinţa de divorţ sau hotărârea de anulare a unei căsătorii anterioare, rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţul pronunţat în intervalul 8 octombrie 1966-31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă în actul de căsătorie în termen de 2 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii;
 • certificatul de deces al fostului soţ;
 • certificatul de naştere sau căsătorie anterior, cu menţiunea desfacerii căsătoriei;
 • certificatul de despărţenie sau de divorţ, eliberat în perioada 1951-1960.

e) certificate medicale privind starea sănătăţii viitorilor soţi, întocmite pe formulare-tip, care trebuie să poarte numărul de înregistrare, data certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului; certificatele medicale trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoanele se pot sau nu se pot căsători; certificatele medicale emise de unitatea sanitară locală trebuie să conţină toate rubricile şi să fie însoţite de traducerea în limba română, legalizate, cu apostilă; certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii;

f)  documentele americane care atestă reşedinţa/domiciliul în SUA, în unul din statele din jurisdicţia consulară a ambasadei (driver license/ID), pentru soţul cetăţean român şi dovada şederii legale în SUA a acestuia (green card, viză SUA de lungă şedere, după caz).

În plus, în cazul cetăţeanului străin, va fi nevoie de:

 1. un certificat de celibat, eliberat de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este, sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în SUA;
 2. un certificat de cutuma privind condiţiile de formă şi de fond ale încheierii căsătoriei, potrivit legii statului al cărui cetăţean este. Acest certificat va fi eliberat, de asemenea, fie de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în SUA.

OBSERVAŢII:

 • Cererea pentru serviciul consular se introduce de către solicitant în sistemul SIMISC şi se aşteaptă validarea cererii de către funcţionarul consular. După validare, se stabileşte prin programare prealabilă, data depunerii cererii la consulat.

 • Oficierea căsătoriei va avea loc la expirarea termenului de 10 zile, de la data depunerii cererii, însoţită de celelalte acte menţionate, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
 • Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei, de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori.
 • După încheierea căsătoriei, cartea de identitate a soţului cetăţean român, dacă îşi schimbă numele de familie prin casatorie, va fi anulată; anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
 • În cazul în care unul dintre soţi nu cunoaşte limba română sau în cazul încheierii căsătoriei între surdo-muţi, se va încheia, împreună cu interpretul autorizat (angajat de soţi), un proces verbal, în care va fi consemnat faptul că soţii şi-au dat consimţământul în cunoştinţă de cauză. 
 • Începând cu data de 01.02.2017, acest serviciu este scutit de la plata taxelor consulare.

 

Ultima revizuire la: 22.11.2017

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…