Servicii consulare pentru cetățenii români

Înscriere/transcriere a certificatelor de stare civilă străine

NOU! De la data de 21.01.2018 a intrat în vigoare Legea nr.14/2018, care modifică Legea nr.119/1996, republicată, în sensul că, pentru persoanele care au dobândit sau redobândit cetăţenia română, înscrierea faptelor de stare civilă petrecute în SUA se va face în străinătate NUMAI la misiunea care are în jurisdicţia sa statul în care a avut loc fapta (nu cel în care locuieşte în prezent solicitantul!). Sistemul SIMISC indică acest lucru prin menţionarea misiunii competente, după ce introduceţi "locul faptei de stare civilă" în "detalii cerere".

 

IMPORTANT: Conform art.41 alin.(3) din Legea nr.119/1996, republicată în 2012, "Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite de autorităţile străine, au putere doveditoare în ţară numai dacă sunt înscrise sau transcrise în registrele de stare civilă române. Transcrierea certificatelor şi a extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului unităţii administrativ teritoriale de la locul de domiciliu al solicitantului, cu avizul prealabil al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanei. Cetăţeanul român este obligat ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau a extrasului de stare civilă, să ceară transcrierea acestor acte la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau la primăria unităţii administrativ teritoriale în a cărei rază domiciliază".

Din motivele expuse mai sus, orice alte documente româneşti, care se emit în baza prezentării certificatelor de stare civilă (ex.: cărţi de identitate, paşapoarte), nu pot fi procesate decât dacă faptele de stare civilă petrecute în străinătate au fost întregistrate mai întâi în România şi există certificate româneşti pentru acestea.

Există două situaţii concrete de înregistrare a certificatelor străine: transcrierea şi înscrierea.

Transcriere este atunci când titularul certificatului se adresează Primăriei de ultim domiciliu din România sau, dacă nu a existat un domiciliu anterior în România (cazul persoanelor care au redobândit cetăţenia română), Primăriei sectorului 1 Bucureşti.

Înscriere este atunci când titularul certificatului se adresează unei misiuni diplomatice sau oficiu consular (de carieră, nu onorific) din aceeaşi ţară în care a avut loc fapta de stare civilă. NOTĂ: Din acest motiv nu se pot înscrie fapte de stare civilă petrecute într-o ţară la o misiune a României din altă ţară.

Ca o observaţie generală, transcrierea/înscrierea poate fi solicitată direct de titular (sau de părintele acestuia, cetăţean român, dacă titularul este minor) sau prin împuternicit, cu procură specială.

În completare, trebuie menţionat faptul că divorţul şi schimbarea de nume/prenume sunt şi ele fapte de stare civilă, dar acestea au alt regim de înregistrare în România:

  • divorţurile pronunţate în străinătate trebuie recunoscute în efectele sale pe teritoriul României prin tribunalul de pe raza ultimului domiciliu din România (dacă nu a existat, este competent Tribunalul Bucureşti); după obţinerea sentinţei de recunoaştere se fac înscrierile de menţiuni pe marginea actelor de stare civilă la primăria competentă (de regulă cea unde s-a înregistrat naşterea);
  • căsătoriile încheiate în străinătate, care au fost desfăcute prin divorț/deces tot în străinătate, se înregistrează ca mențiuni pe marginea actului de naștere, deținut de Primăria unde a fost înregistrată nașterea; menţiunile cuprind atât căsătoria, cât şi desfacererea ei (divorţ/deces);
  • schimbările de scriere a numelui sau prenumelui, operate de autorităţile străine în documentele emise de acestea, trebuie înscrise ca menţiuni pe marginea actului de naştere, deţinut de Primăria unde a fost înregistrată naşterea (şi apoi şi în alte certificate, cum ar fi cel de căsătorie, după caz).

Pentru înscrierea la misiune a actelor de stare civilă emise în SUA se cere traducerea documentelor americane și se aplica informațiile de la secțiunea Legalizarea traducerilor.

- actualizat la 05.12.2018 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…