Servicii consulare pentru cetățenii români

Obţinerea unor documente din România

 

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României îi pot sprijini pe cetăţenii români, aflaţi în străinătate, pentru obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) sau extrajudiciare (cazier judiciar).

Certificatele de stare civilă româneşti se emit în exemplar UNIC, fără perioadă de valabilitate! Ele pot fi resolicitate doar în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării certificatului deţinut. Certificatele care au ştersături, corecturi, completări neautorizate sau care au fost alterate mecanic (prin plastifiere sau perforare pentru îndosariere) sunt NULE de drept! Ele nu mai au calitate probatorie în faţa autorităţilor şi trebuie solicitată înlocuirea lor. 

Ca observaţie generală, actele oficiale străine (inclusiv cele româneşti) sunt recunoscute într-o altă ţară numai dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale a ţării emitente. În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei de supralegalizare a actelor oficiale străine, certificatele emise într-o ţară sunt recunoscute în altă ţară dacă poartă legalizarea cu Apostilă.

România şi S.U.A. sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961.

În România, actele administrative (certificate de stare civilă, adeverinţe) se apostilează la prefectura pe raza căreia a fost emis actul. Actele juridice (hotărâri judecătoreşti) se apostilează la Ministerul Justiţiei, iar actele de studii (diplome, foi matricole) se avizează mai întâi la Ministerul Educaţiei și apoi se apostilează la Prefectură.

În S.U.A., certificatele de stare civilă, inclusiv cele care atestă schimbări de nume sau de divorţ, se apostilează la Secretarul de Stat al Statului emitent al actului respectiv.

În statele cu care România a încheiat acorduri de recunoaştere a actelor oficiale, acestea sunt recunoscute direct, fără nici o altă formalitate (nu e cazul S.U.A.).

În statele care nici nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, nici nu au încheiat acorduri de recunoaştere a actelor cu România, actele oficiale române sunt recunoscute numai dacă sunt legalizate şi supralegalizate de autorităţile române. Legalizarea unui certificat de naştere sau a oricărui alt act oficial se face de instituţia emitentă, iar supralegalizarea se face de Ministerul Afacerilor Externe.

Recomandăm să consultaţi ambasadele şi consulatele române din ţara în care vă aflaţi, precum şi autorităţile locale ale acelei ţări, pentru a afla cu exactitate care este regimul actelor oficiale româneşti.

 

Apostilarea certificatelor de stare civilă româneşti

Certificatele de stare civilă românești pot fi apostilate prin intermediul ambasadei (nu la ambasadă !), dacă certificatul în cauză este prezentat în original, este în stare bună (fără uzură vizibilă) şi este de formatul actual valabil (format A4, albastru pentru certificate de naştere, roz pentru certificate de căsătorie şi gri pentru certificate de deces). Certificatele emise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României nu se apostilează, fiind scutite de această procedură, conform Convenției de la Londra, ratificată de România prin Legea nr.114/2011 (numai pentru țările semnatare!).

NOTĂ: începând cu data de 01 iunie 2016, TOATE serviciile consulare au nevoie de programare prealabilă! Acest lucru este asociat intrării în funcţiune a sistemului SIMISC, toate detaliile legate de acesta putând fi găsite aici: http://washington.mae.ro/node/485

Acte necesare a fi prezentate la misiune, după validarea cererii prin portalul www.econsulat.ro şi realizarea unei programări prealabile:

  1. Certificatul român ce urmează a fi apostilat. Sunt acceptabile numai originale, în formatul valabil în prezent (format A4). Modelele mai vechi de certificate, chiar prezentate în original, NU sunt acceptabile pentru apostilare!
  2. Un act valabil de identitate (paşaport/carte de identitate). Dacă solicitantul nu este titularul certificatului şi nici rudă de gradul I, va motiva în scris faptul motivul pentru care se află în posesia lui.
  3. Un document care atestă adresa din SUA (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu aflată în jurisdicţia misiunii Washington (!)

Durata procedurii se situează la circa 3-4 luni, actele fiind trimise în România prin curier diplomatic şi revenind pe aceeaşi cale. Nu există procedură de urgenţă!

Apostilarea certificatelor se poate efectua şi pe bază de procură specială, în acest caz persoana împuternicită din România predând certificatul la Prefectură şi ridicându-l apoi, apostilat.

Pentru apostilarea prin ambasadă, solicitantul poate depune personal certificatul, însoţit de cererea pentru servicii consulare, copia documentului de identitate valabil (paşaport sau CI) şi plata serviciului consular (vezi secţiunea "Taxe consulare").

Se acceptă şi trimiterea documentelor pentru această procedură pe cale poştală, dar numai după ce se validează cererea prin portalul https://www.econsulat.ro.

După primirea din ţară a certificatelor apostilate, ele pot fi ridicate personal de către solicitant la ghişeu în timpul programului cu publicul (fără programare) sau acesta poate contacta un operator poştal din SUA care să preia certificatul de la sediul ambasadei. Pentru detalii citiţi procedura trimiterilor poştale, prezentată pe larg la acest link:

http://washington.mae.ro/node/1651

Cu excepţia certificatelor de stare civilă, Ministerul Afacerilor Externe nu are încheiate alte protocoale cu instituţii publice din România privind apostilarea şi a altor documente româneşti (hotărâri judecătoreşti, acte de studii, etc.). De aceea, în aceste cazuri, se va recurge la apostilarea în ţară direct de către titular sau prin împuternicit, cu procură specială.

- actualizare la 16.11.2017 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…