Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români adulţi cu domiciliul în SUA

 

Cetăţenii români care doresc să-şi legalizeze domiciliul din străinătate în evidenţele din România, pot să solicite emiterea unui paşaport cu menţiunea ţării de domiciliu (ce poartă acronimul CRDS, de la Cetăţean Român cu Domiciliul în Străinătate). La consulatele României din SUA sunt acceptabile numai cereri de domiciliu în SUA, iar acest lucru numai în limita competenţei jurisdicţionale (solicitantul să locuiască în statele SUA din jurisdicţia consulatului). În mod excepţional, persoanele aflate legal, dar temporar, în SUA, care deţin documentele pentru paşaport cu domiciliul în altă ţară, pot solicita acest tip de paşaport la oficiul pe raza căruia locuiesc în SUA, cu îndeplinirea cerinţei de prezentare a dovezii de domiciliu din ţara de domiciliu, în formatul cerut dacă s-ar fi prezentat în acea ţară pentru reînnoirea paşaportului. În România se pot solicita paşapoarte CRDS indiferent de ţara de domiciliu.

Facem precizarea că acest tip de paşaport nu restrânge în niciun fel drepturile cetăţeneşti, dar pot exista unele "avantaje" sau "dezavantaje", în funcţie de situaţia şi opţiunile personale ale fiecăruia:

  • nu mai este necesară cartea de identitate pentru obţinerea noului paşaport (cea existentă se retrage din uz, chiar dacă este expirată). Ca urmare, se va avea grijă apoi doar de valabilitatea unui singur document (paşaport), nu două (carte de identitate şi paşaport).
  • faptul că nu se mai deţine o carte de identitate nu afectează drepturile şi îndatoririle privind proprietăţile mobile şi imobile aflate în România pe numele titularului paşaportului CRDS. Evidenţa în ţară a persoanelor CRDS se ţine după ultimul loc de domiciliu avut în România şi după reşedinţa declarată în România (după caz).
  • se intră în comunitatea cetăţenilor români CRDS, care permite, de exemplu, participarea la scrutinele electorale organizate în străinătate doar în baza paşaportului (fără necesitatea prezentării altor acte care atestă locuirea legală în acea ţară).
  • pentru posesorii de paşapoarte CRDS este mai facilă operaţiunea "repatrierii" (a restabilirii domiciului în România), care permite şi scutirea de taxe vamale pentru aducerea în România a bunurilor personale în urma repatrierii.

De asemenea, facem menţiunea că posesorii de paşapoarte CRDS pot, oricând doresc, să stea o perioadă mai îndelungată în România (peste 15 zile), să solicite o carte de identitate provizorie pentru perioada petrecută în ţară. Valabilitatea acestui document poate varia între o lună şi un an, în funcţie de situaţia personală a solicitantului (cât timp va petrece în ţară).

Pentru depunerea cererii de paşaport electronic cu domiciliul în SUA (străinătate), solicitantul trebuie să se prezinte personal la ambasadă, după ce a iniţiat cererea în sistemul SIMISC (la www.econsulat.ro), care a fost validată şi a realizat o programare prin acelaşi sistem.

Actele necesare pentru înregistrarea cererii pentru paşaport CRDS, prezentate obligatoriu personal şi în original, la data/ora programată, sunt:

  • a) certificatele de stare civilă româneşti. Certificatele deteriorate, care prezintă ştersături, corecturi sau completări neautorizate, care sunt plastifiate sau perforate NU sunt acceptabile şi cererea de paşaport nu va fi preluată!

NOTĂ: orice document străin care atestă un fapt de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ, deces, schimbare de nume) trebuie să fie înregistrat în evidenţele din România înainte de solicitarea paşaportului, prezentându-se documentul românesc care atestă această înregistrare. Sentinţele judecătoreşti străine trebuie recunoscute în România (investite cu titlu executoriu)  prin Tribunalul pe raza căruia se află ultimul domiciliu din România al titularului şi apoi înregistrate ca menţiuni pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză (a se citi informaţiile privitoare la aceste operaţiuni de aici: http://washington.mae.ro/node/474). De asemenea, divorţurile pronunţate în România trebuie prezentate tot ca menţiuni,, fie pe spatele certificatelor de naştere, fie în partea frontală-jos a certificatelor de căsătorie. Nu mai sunt acceptate sentinţe de divorţ!

  • b) paşaportul/paşapoartele anterior/anterioare (dacă există), emis/emise ulterior anului 1994. Pentru orice paşaport care a fost furat/pierdut/distrus, se va proceda în acelaşi fel ca la cererile de paşapoarte cu domiciliul în România. Dacă paşaportul deţinut anterior este emis anterior anului 1994 sau titularul nu este identificat în sistemul EPASS cu un paşaport anterior, trebuie prezentată dovada deţinerii cetăţeniei române (se poate obţine prin procedura "clarificării cetăţeniei române", indicată aici: http://washington.mae.ro/node/262).
  • c) cartea de identitate (expirată sau nu). Se va reţine pentru retragere din uz. Lipsa ei se motivează cu o declaraţie încheiată pe loc. Dacă se află în România în păstrarea altei persoane, se va încheia pe loc, la misiune, o declaraţie prin care titularul se obligă ca în cel mai scurt timp să ia măsuri pentru ca persoana din România să depună cartea de identitate la serviciul comunitar competent, cu motivaţia depunerii cererii pentru paşaport CRDS în străinătate, sau să-i fie transmisă în străinătate pentru a fi remisă misiunii la venirea noului paşaport. NOTĂ: acest document nu este cerut solicitanţilor care deţin deja un paşaport CRDS (pe care îl reînnoiesc).
  • d) documentul care atestă reşedinţa sau domiciliul în străinătate. În SUA cele mai uzuale sunt "green card"-ul şi paşaportul american. Numele şi prenumele trebuie să fie identice cu cele atestate prin certificatele de stare civilă româneşti. Alternativ, există şi alte documente care pot atesta acest lucru: permis de lucru, adeverinţă de şedere de la USCIS I-797A, viză de tip "imigrant", certificat de naturalizare. Cu excepţia ultimului document, toate celelalte trebuie să ateste o şedere legală de minim 1 an (încă valabile minim 6 luni). Adeverinţa USCIS trebuie însoţită obligatoriu de o traducere în limba română, notarizată şi apostilată.  
  • e) un document care atestă adresa din SUA (driver license, State ID, contract locuinţă, factură utilităţi, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu aflată în jurisdicţia misiunii Washington (!)

      Dacă adresa atestată în documentul de la punctul e) este în jurisdicţia altei misiuni/consulat, solicitantul va trebui să se adreseze exclusiv acelei misiuni/consulat pentru soluţionarea cererii de paşaport.

Restul informaţiilor comune, precum taxe, durată soluţionare, mod de trimitere, condiţii trimitere poştală, etc., sunt cele descrise la informaţiile generale, de aici: http://washington.mae.ro/node/267.

 

- revizuit la 18.05.2018 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…