Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români adulţi cu domiciliul în România

 

Persoanele cu domiciliul în România sunt acelea care deţin (sau le-a fost emisă anterior) o carte de identitate sau buletin, indiferent dacă în prezent aceste acte mai sunt valabile sau sunt expirate şi indiferent dacă adresa din acel document mai este valabilă sau nu (locuinţa se mai află sau nu în posesia titularului actului).

În acest caz, chiar dacă şederea în SUA este temporară sau permanentă (deţinători de green card sau cetăţenie americană), domiciliul (considerat faţă de autorităţile române) continuă să fie cel din România.

IMPORTANT: Pentru orice proceduri şi servicii consulare care se derulează în România, actul de identitate (carte de identitate sau buletin) este actul primordial care se prezintă autorităţilor române. De asemenea, acesta stă la baza emiterii unui nou paşaport (şi nu invers!). De aceea, menţinerea valabilităţii cărţii de identitate este o obligaţie prioritară pentru cetăţenii români care doresc să-şi menţină statutul domiciliului în România.

Atâta vreme cât persoana în cauză se află pe teritoriul SUA (indiferent de statutul faţă de autorităţile americane), în evidenţele din România se consideră că în SUA este o reşedinţă (locuinţă secundară). 

Dacă vă aflați în SUA pentru o perioadă lungă (cu intenția de stabilire), vă sugerăm să vă modificați statutul în ”cetățean român cu domiciliul în străinătate” (CRDS). Informații complete găsiți aici: http://washington.mae.ro/node/270.

Pentru depunerea cererii de paşaport electronic cu domiciliul în România, solicitantul trebuie să se prezinte personal la ambasadă, după ce a iniţiat cererea în sistemul SIMISC (la www.econsulat.ro), care a fost validată şi a realizat o programare prin acelaşi sistem.

Actele necesare pentru înregistrarea cererii pentru paşaport CRDS, prezentate obligatoriu personal şi în original, la data/ora programată, sunt:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original. NOTĂ: cartea de identitate poate fi considerată ”valabilă” doar dacă, pe lângă faptul că este în termen de valabilitate,  datele cuprinse în ea nu au suferit modificări între timp! A se lua în vedere faptul că legea prevede obligativitatea cetăţenilor români de a preschimba cartea de identitate dacă au avut loc între timp modificări de nume/prenume sau adresă de domiciliu
 • paşaportul anterior, dacă este cazul.
 • un document care atestă adresa din SUA (driver license, State ID, alt document de corespondenţă cu autorităţi americane), obligatoriu aflată în jurisdicţia misiunii Washington (!)

În cazul în care cartea de identitate (sau buletinul) a expirat, dar paşaportul actual mai este încă valabil (!), puteţi solicita ambasadei autentificarea unei procuri speciale prin care împuterniciţi o persoană din România să solicite în numele dumneavoastră eliberarea unei noi cărţi de identitate, conform procedurii descrise aici: http://washington.mae.ro/node/478. Abia apoi, după primirea noii cărţi de identitate, puteţi depune cererea de paşaport.

 

IMPORTANT !

 1. Dacă valabilitatea cărţii de identitate este sub 3 luni, depunerea cererii de paşaport se face pe responsabilitatea integrală a solicitantului (DGP ar putea respinge cererea dacă va considera termenul de valabilitate prea mic pentru CI). Cererile respinse şi necompletate în termen de 3 luni se şterg automat din sistemul informatic. Taxele consulare achitate pentru cererile respinse şi necompletate în termenul menţionat nu sunt recuperabile.
 2. Dacă față de data la care a fost emisă cartea de identitate/buletinul au aparut între timp fapte de stare civile (fie în România, fie în SUA), cum ar fi căsătoria, divorțul, decesul soțului/soției sau dobândirea cetăţeniei americane, schimbări de nume/prenume, schimbare de adresă de domiciliu sau orice alte date care apar pe cartea de identitate, este obligatorie mai întâi preschimbarea cărții de identitate (când autorităţile din România vor cere acte româneşti și pentru faptele de stare civilă petrecute în străinătate).
 3. în cazul declarării FURTULUI paşaportului, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă (sau de unde s-a întâmplat fapta), notarizată şi apostilată de autorităţile americane competente, însoţită de traducere în limba română, legalizată şi apostilată de autorităţile americane competente.
 4. în cazul PIERDERII paşaportului, este necesară întocmirea declaraţiei autentificate de pierdere, dată pe proprie răspundere la consulat, o dată cu depunerea cererii de paşaport nou;
 5. în cazul DISTRUGERII paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat (sau fragmente din acesta), cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului (pagina informatizată, seria, etc.). De asemenea, şi în acest caz se va întocmi la consulat o declaraţie autentificată privind împrejurările deteriorării/distrugerii paşaportului.
 6. Menţionăm că autentificările de declaraţii aferente procedurii de depunere a cererii de paşaport nu se taxează, ele fiind incluse în taxele prezăzute de lege.
 7. Nu se preiau cereri de paşapoarte decât dacă se prezintă în totalitatea lor documentele prevăzute de lege (şi enumerate mai sus, după caz). Vă rugăm nu insistaţi!

NOTĂ: Persoanele care au încă domiciliul înregistrat în România, dar s-au stabilit practic în SUA (au green card sau paşaport SUA) și a căror carte de identitate, chiar valabilă, nu mai cuprinde toate faptele de stare civilă petrecute în viața lor (vezi punctul b de mai sus), au la dispoziție varianta mult mai facilă a trecerii la pașaport CRDS, fără a pierde ceva din drepturile lor. Vă rugăm să citiți informațiile de la ”pașapoarte pentru persoane cu domicilul în SUA”.

Restul informaţiilor comune, precum taxe, durată soluţionare, mod de trimitere, condiţii trimitere poştală, etc., sunt cele descrise la informaţiile generale, de aici: http://washington.mae.ro/node/267.

  - actualizare: 18.05.2018 -

  În prim plan

  Alegerile pentru Preşedintele României 2019

  01.08.2019

  Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

  Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

  09.08.2019

  Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

  Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

  26.07.2019

  Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

  Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

  14.07.2019

  Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…