Servicii consulare pentru cetățenii români

Documente de călătorie şi de identitate

NOU!

Începând de miercuri, 7 martie 2018, cu sprijinul Companiei Naționale Imprimeria Română, va deveni funcțional sistemul de notificare a cetățenilor români cu privire la faptul că urmează să le expire pașaportul, printr-un SMS trimis la numărul de telefon declarat la ultima cerere de paşaport, prin care vor fi informați că le expiră pașaportul, cu una până la trei luni înainte. Pentru SMS-urile transmise la nivel național, va figura ca semnatar D.G. Pașapoarte, iar în străinătate, Departamentul Consular. Mesajele vor fi trimise de la numărul scurt 1813, iar la eticheta de expeditor va figura termenul  PAȘAPOARTE. 

 

Informaţii generale paşapoarte/cărţi de identitate (Ro/CRDS/CI)

Ambasada României la Washington preia cereri de paşapoarte electronice simple, temporare şi titluri de calatorie printr-un sistem informatic online, biometric, intrat în funcţiune în luna februarie, 2010. Cererile de paşapoarte noi pot fi depuse în străinătate la sediul misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare în jurisdicţia căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa, adică unde locuieşte legal şi statornic (jurisdicţia este indicată pe pagina de internet cu datele de contact ale fiecărei misiuni ale României), sau în România, la serviciile de paşapoarte de pe raza (ultimului) domiciliu.

Din necesitatea prelevării directe în acest sistem a datelor biometrice (fotografie, amprente şi semnătura digitală), prezenţa solicitantului de paşaport/ titlu de călătorie la sediul ambasadei este obligatorie. În cazuri speciale, de persoane nedeplasabile la sediul misiunii, dar conştiente şi capabile de o oarecare autonomie (se pot ridica singuri în poziţie verticală), se poate solicita organizarea unui Consulat itinerant, în condiţiile menţionate aici: http://washington.mae.ro/node/1137. 

Documentele necesare cererii pentru paşaport sunt obligatoriu a fi prezentate numai în original. Ele sunt scanate pe loc în sistem şi apoi returnate titularului. Pentru titluri de călătorie pot fi acceptate şi copii ale actelor de stare civilă sau identitate, sub rezerva verificării identităţii pe loc, cu ajutorul sistemului integrat online. Dacă datele obţinute sunt insuficiente pentru luarea unei decizii, titlul de călătorie va fi emis doar după confirmarea identităţii de către autorităţile române din ţară. Certificatele de stare civilă prezentate nu trebuie să aibă ştersături, corecturi sau completări neautorizate, şi nici să nu fi fost modificate mecanic (prin plastifiere sau perforare), toate aceste operaţiuni anulându-le de drept şi nemaiputând fi utilizate! Dacă vă aflaţi în una din aceste situaţii, solicitaţi mai întâi emiterea unui alt duplicat, conform informaţiilor prezentate aici:

http://washington.mae.ro/node/273

Cererile pentru cărţile de identitate se depun numai în ţară, la serviciul comunitar pentru evidenţa persoanelor unde se află domiciliul solicitantului, personal sau prin împuternicit, cu procură specială. Excepţia de la această regulă este solicitarea primei cărţi de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, pentru minori (între 14-18 ani), precum şi pentru persoanele care au depăşit vârsta de 18 ani, cetăţeni români cu domiciliul în România, aflaţi în SUA şi care, din motive obiective (motivate de către autorităţi americane), nu se pot prezenta în ţară pentru solicitarea documentului respectiv.

Paşapoartele (simple) române sunt de două tipuri, în funcţie de domiciliu (aşa cum este înregistrat în evidenţele din România şi care apare în paşaport sub datele privind înălţimea şi culoarea ochilor): o localitate din România (pentru domiciliu în România) sau străinătate (ţara de domiciliu). Deţinătorii domiciliului în România se află şi în posesia unui buletin sau cărţi de identitate (este documentul naţional care atestă adresa de domiciliu). Deţinerea unui document de şedere în SUA sau altă ţară (viză, green card, paşaport SUA) nu modifică statutul domiciliului din România dacă această schimbare n-a fost solicitată de titular şi aprobată de autorităţile române! 

Prelungirea valabilităţii paşapoartelor româneşti nu mai este posibilă, începând cu anul 2002, când a fost pus în circulaţie un nou model de paşaport (urmat de cel actual, electronic). În perioda 2006-2010 paşapoartele au fost emise cu valabilitate de 10 ani, iar apoi, la introducerea paşapoartelor electronice, s-a revenit la valabilitatea de 5 ani (în funcţie de vârsta titularului, existau şi limitări pentru valabilitate mai redusă).

În cazul în care la cererea de paşaport sunt solicitate documente emise de autorităţi americane (paşaport, permis de conducere, ID, adeverinţe USCIS, procese verbale de înregistrare furt), acestea urmează regulile de traducere în limba română, când este cazul, aşa cum sunt prezentate aici:

http://washington.mae.ro/node/468

 

NOTĂ: începând cu data de 01 iunie 2016, TOATE serviciile consulare au nevoie de programare prealabilă! Acest lucru este asociat intrării în funcţiune a sistemului SIMISC, toate detaliile legate de acesta putând fi găsite aici:

http://washington.mae.ro/node/485

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE !

 1. Consultaţi informaţiile de detaliu de pe acest site, aplicabile cazului dumneavoastră, pentru a vă asigura că aveţi toate documentele necesare pentru tipul de serviciu dorit. Dacă aveţi îndoieli asupra actelor deţinute, contactaţi-ne pe email şi verificaţi dacă sunt suficiente, mai ales referitoare la fapte de stare civilă petrecute în străinătate (SUA). Orice motivaţie gen "nu am fost informată" sau " nu am ştiut" sau "data trecută nu mi s-a cerut asta" nu are fundament legal şi nu poate fi luată în consideraţie !
 2. Vă informăm că taxele consulare aferente emiterii paşapoartelor sunt postate pe website-ul ambasadei la secţiunea “Taxe consulare” şi sunt supuse modificărilor periodice în funcţie de evoluţia raportului euro-dolar: http://washington.mae.ro/node/545
 3. Conform legii, paşaportul deţinut în prezent, dacă mai este valabil, poate fi lăsat titularului (până la venirea celui nou), doar dacă se întocmeşte la momentul depunerii cererii de paşaport o cerere prin care se solicită păstrarea lui până la sosirea noului paşaport.
 4. Soluţionarea cererii de paşaport revine Serviciilor de paşapoarte din România, la care ajunge cererea depusă la misiunea noastră şi durează (în ţară) circa 30 de zile. Apoi paşaportul este trimis întâi MAE şi apoi, cu poşta diplomatică, misiunii noastre. De aceea, durata totală la care ne parvin paşapoartele din ţară este de până la 3 luni. Nu există procedură de urgenţă! Termenul poate fi depăşit în cazul în care cererea a fost iniţial respinsă de DGP şi completată ulterior.
 5. Cererile respinse de DGP au un termen de graţie pentru completare de maxim 3 luni. Respingerea este comunicată imediat solicitantului prin datele de contact înregistrate la preluarea cererii. Dacă în termenul de 3 luni cererea nu este completată conform cerinţelor DGP, se consideră că petentul a renunţat la cerere, iar aceasta va fi ştearsă automat din sistemul informatic. Taxele consulare achitate sunt nerecuperabile în acest caz, iar cererea trebuie reluată de la început (inclusiv colectarea datelor biometrice)!
 6. Ridicarea paşaportului se face personal numai de către persoana care a depus cererea (în cazul minorilor sub 14 ani, de oricare dintre părinţi). Altă persoană poate ridica paşaportul numai dacă prezintă o procură specială, legalizată la notar şi apostilată, prin care consimte la acest lucru (dacă procura este în limba engleză, va fi însoţită şi de o traducere autentificată în limba română, de asemenea apostilată). Nu se admit excepţii nici în cazul înrudirii directe (gen soţ-soţie).
 7. Nu trebuie să aduceți fotografii! Ele se vor efectua pe loc, prin sistemul informatic de procesare a cererii. Pentru o calitate corespunzătoare a fotografiei, vă rugăm să NU purtați bluze/cămăși/sacouri de culori deschise (alb/gri/roz, etc.), acestea afectând NEGATIV calitatea fotografiei! Cererea în sistemul informatizat nu poate trece la pasul următor dacă fotografia nu este acceptată de sistem!
 8. Sosirea paşaportului din România şi disponibilitatea acestuia pentru ridicare/trimitere se verifică personal de către solicitant, folosind următorul link: http://washington.mae.ro/cauta-pasaport .După introducerea CNP-ului şi a primei litere a numelui de familie (fără diacritice), inclusiv a codului de verificare afişat pe ecran, sistemul va răspunde cu un mesaj care indică dacă paşaportul este disponibil (sau nu încă) la misiune. Mesajul "Documentul căutat nu este disponibil" semnifică nesosirea paşaportului la misiune. Paşapoartele solicitate la Washington, dar a căror ridicare a fost cerută pentru alt loc (în ţară sau altă misiune) nu apar în lista misiunii Washington (se primeşte ca răspuns acelaşi mesaj negativ). Dacă este o altă misiune a României, va fi posibil de verificat pe site-ul web al acelei misiuni. Dacă ridicarea este în ţară, trebuie să vă adresaţi acelei autorităţi pentru verificarea disponibilităţii paşaportului.
 9. Încurajăm ridicarea personală a noului paşaport (se poate face în programul de lucru cu publicul, fără programare sau altă pregătire prealabilă), dar trimiterea lui către titular se poate efectua, la cerere, şi pe cale poştală, dar numai după îndeplinirea următoarelor criterii:
 • a fost semnată olograf o cerere prin care titularul paşaportului (sau tutorele în cazul minorilor) îşi asumă integral riscurile unei trimiteri poştale (o eventuală pierdere nu este imputabilă misiunii). Această cerere poate fi descărcată de aici (daţi click pe link); formularul de cerere poate fi solicitat şi pe Email pentru completare, el trebuind să fie returnat misiunii, pe cale poştală, semnat (cu pix albastru), în original;
 • paşaportul anterior, dacă a fost lăsat neanulat (pentru a fi folosit între timp) sau cel temporar, emis până la sosirea paşaportului electronic (după caz), se va trimite obligatoriu pentru anulare (va fi returnat apoi anulat, împreună cu noul paşaport). În cazul pierderii (între timp) a paşaportului care trebuia trimis spre anulare, este obligatorie întocmirea unei declaraţii de pierdere, care va fi înregistrată prin scanare în sistem (formularul de declaraţie poate fi trimis pe Email pentru completare şi semnare - cu pix albastru - şi returnat ulterior în original, pe poştă). NU eliberăm noul paşaport fără îndeplinirea acestor condiţii!
 • dacă prin cererea de paşaport s-a operat şi o schimbare de domiciliu din România pe SUA, iar cartea de identitate nu a fost predată sau reţinută la data depunerii cererii sau a fost pierdută între timp, cartea de identitate, chiar şi expirată, se va trimite obligatoriu pentru retragere din uz. Dacă a fost pierdută între timp, este obligatorie întocmirea unei declaraţii de pierdere, care va fi înregistrată prin scanare în sistem (formularul de declaraţie poate fi trimis pe Email pentru completare şi semnare - cu pix albastru - şi returnat ulterior în original, pe poştă). NU eliberăm noul paşaport fără îndeplinirea acestor condiţii!

NOTĂ: Neîndeplinirea criteriilor de mai sus, privitoare la trimiterea/predarea paşaportului vechi pentru anulare/retragere CI atrage imposibilitatea eliberării noului paşaport! 

NOU! Trimiterea pe cale poştală a noilor paşapoarte se modifică începând cu data de 1 August 2018. Astfel, după îndeplinirea cerinţelor de mai sus, se va proceda conform celor menţionate la acest link: http://washington.mae.ro/node/1651

 

Pentru informaţiile specifice (documentele necesare) pentru fiecare tip de paşaport electronic în parte, vă indicăm mai jos linkurile rapide de acces:

 1. Adulţi cu domiciliul în România : http://washington.mae.ro/node/268
 2. Minori cu domiciliul în România: http://washington.mae.ro/node/486
 3. Adulţi cu domiciliul în SUA (străinătate): http://washington.mae.ro/node/270
 4. Minori cu domiciliul în SUA (străinătate): http://washington.mae.ro/node/487
 5. Depunerea cererii de paşaport în România: http://washington.mae.ro/node/466

 

Paşaportul temporar

Paşaportul temporar este un document provizoriu de călătorie, cu valabilitate limitată la 1 an şi care se poate elibera doar dacă sunt întrunite anumite condiţii, prevăzute de lege. Între acestea, cele mai uzuale sunt:

 1. Pentru a înlocui paşaportul pierdut/furat al cetăţeanului român care are calitatea de turist în SUA şi doreşte să-şi continue călătoria, dovedind că are şi mijloacele financiare necesare, şi transportul asigurat până la destinaţie şi retur către ţară.
 2. Pentru solicitarea unui paşaport valabil pentru efectuarea unei deplasări urgente în altă ţară decât România (pe bază de bilete de călătorie achitate), dacă a fost deja depusă o cerere de paşaport electronic sau există un drept de şedere legal de lungă durată pentru SUA (green card valabil, cetăţenie SUA).

Detaliile pentru solicitarea acestui tip de paşaport sunt date separat, aici: http://washington.mae.ro/node/269.

 

Titlul de călătorie (TC)

Acest document se eliberează cetăţenilor români aflaţi în situaţii de forţă majoră, când alt document de călătorie (paşaport) nu poate fi eliberat din lipsa îndeplinirii condiţiilor legale, şi este valabil pentru o singură călătorie spre România sau pentru derularea unor proceduri pentru care este obligatorie prezentarea unui act de identitate românesc, valabil (procuri, înscrieri de fapte de stare civilă, etc.). El îşi pierde valabilitatea la intrarea în România şi părăsirea ulterioară a ţării se poate face doar după obţinerea unui paşaport.

Titlul de călătorie are o valabilitate limitată, de până la 30 de zile, perioadă care poate fi declarată la momentul solicitării, în conformitate cu cerinţele deplasării spre România (data prezumată a plecării), dar nu mai târziu de 3 luni de la data eliberării lui.

Pentru persoanele care întocmesc un TC doar cu scopul de a obţine un document românesc de identitate (de exemplu, pentru a permite întocmirea unui înscris notarial, dacă toate actele deţinute sunt expirate), valabilitatea va fi pentru 30 de zile, începând din ziua emiterii, şi din acest motiv ele nu vor putea fi folosite decât pentru obţinerea documentelor (certificate) şi pentru reînnoirea actelor de identitate.

Detaliile pentru solicitarea acestui tip de document sunt date separat, aici: http://washington.mae.ro/node/271 .

 

- actualizat la 31.07.2018 -

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…