Proceduri legate de cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

 

Din motive ce țin de opțiunea personală, cetățenii români pot solicita renunțarea la cetățenia română. Facem precizarea că, în urma unor clarificări de procedură cu Departamentul de Stat şi Departamentul Apărării al SUA, s-a infirmat necesitatea renunţării la cetăţenia română pentru persoanele care doresc să se înroleze în armata SUA. Dacă vreun birou de recrutări impune o asemenea condiţie (sau de distrugere/renunţare/depunere a paşaportului românesc), rugăm persoanele în cauză să contacteze serviciul competent din cadrul Departamentului Apărării pentru a informa biroul de recrutări asupra acestui fapt. 

În aceste circumstanţe, facem menţiunea că depunerea paşaportului român (la misiune română sau autorităţi americane) sau lăsarea acestuia să expire nu reprezintă dovezi de renunţare la cetăţenia română şi nici nu restrânge din drepturile şi obligaţiile persoanelor în cauză, ca cetăţeni români!

Condițiile prestabilite de lege în care aceste persoane pot solicita renunţarea la cetățenia română, sunt:

 • să fi împlinit vârsta de 18 ani;
 • să prezinte motive temeinice pentru renunţare;
 • să nu fie urmărite pentru executarea unei pedepse penale în România;
 • să nu fie urmărite pentru debite către statul român sau de către persoane fizice ori juridice din România
 • să aibă asigurată o altă cetățenie.
 • să aibă înregistrate în Registrul de stare civilă român toate faptele petrecute în afara teritoriului României (atestate prin certificate sau documente emise de instituţii ale statului român).

Dosarul care cuprinde cererea de renunţare la cetăţenia română poate fi depus doar personal la sediul ambasadei, după iniţierea serviciului consular respectiv în sistemul SIMISC, primirea validării lui şi obţinerea unei programări prealabile. Nu sunt acceptate dosare/acte trimise prin poştă, email sau fax.

Documentele vor fi depuse de către solicitant, în original şi personal, la data/ora stabilită prin programare, reunite într-un dosar cu şină. Dosarul cuprinde următoarele documente:

 • Cerere, semnată olograf de petent (este generată automat de SIMISC);
 • Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la ambasadă, din care să rezulte că nu are debite faţă de persoane fizice sau juridice din România - este generată automat, pe loc de sistemul SIMISC;
 • Adeverinţă privind debitele către stat, eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu înregistrat în România;
 • Adeverinţă privind debitele către stat, eliberată de Direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu înrtegistrat în România;
 • Cazierul judiciar din România; este valabil 6 luni de la data emiterii;
 • Dovada scrisă privind motivaţia renunţării la cetăţenia română, în cazul în care este un document emis de autorităţi americane; documentele emise de autorităţile S.U.A. trebuie legalizate la notar american si apoi prevăzute cu Apostila Convenției de la Haga din 1961 de Secretarul de Stat din statul emitent, iar apoi însoţite de traduceri în limba română, legalizate şi apostilate la autorităţile americane competente; Dacă este un motiv de natură personală (nu există un document de la autorităţi americane), în cerere există un spaţiu în care poate fi expus acest motiv;
 • Dovada scrisă că a obţinut sau îi este garantată obţinerea cetăţeniei unui alt stat (ex. paşaport american, certificat de naturalizare). Documentele emise de autorităţile S.U.A., cu excepţia paşaportului, trebuie legalizate cu Apostila Convenției de la Haga din 1961 de Secretarul de Stat al statului emitent şi însoţite de traduceri în limba română, notarizate şi apostilate la autorităţile americane competente.
 • Certificatele de stare civilă românești ale titularului (certificat de naştere, certificat de căsătorie, sentinţa de divorţ, mențiuni care atestă schimbări de nume, etc.) pentru TOATE faptele de stare civilă petrecute în viaţă, până în prezent. Nu sunt acceptate decât documentele emise de autorităţile române! Actele emise de autorităţile S.U.A. sau din alte țări trebuie transcrise/înscrise în prealabil în Registrele de stare civilă române. Înformații complete despre aceste proceduri găsiți pe site la ”Transcrieri/înscrieri acte de stare civilă”: http://washington.mae.ro/node/279.
 • Paşaportul român/carte de identitate română/buletin de identitate, valabile, ale solicitantului, sau dovada de cetăţenie română, în termen de valabilitate (!). Dovada de cetăţenie română poate fi obţinută în urma procedurii de clarificare a cetăţeniei române. Dacă solicitantul a avut un paşaport român care a expirat de curând (emis ulterior anului 2002), poate solicita în locul clarificării cetăţeniei române un Titlu de călătorie, ca act de identitate temporar, valabil în procedura renunţării la cetăţenia română. 

Situaţia copiilor minori:

 • Copiii minori încredinţaţi prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenia română, pierd cetăţenia română pe aceeaşi dată cu părintele căruia i-a fost încredinţat şi la care locuieşte, cu condiţia obţinerii acordului celuilalt părinte cetăţean român.
 • Dacă ambii părinți pierd cetățenia română, minorul pierde cetățenia română pe data la care ultimul părinte pierde cetățenia română.
 • Minorul peste 14 ani trebuie să semneze o declarație proprie prin care consimte la pierderea cetățeniei române odată cu părintele. În caz contrar, nu este afectat de pierderea cetățeniei părintelui.

În cazul minorului încredințat unui părinte care renunţă la cetăţenia română, acesta trebuie să depună la dosarul lui şi următoarele documente suplimentare:

 • copie legalizată după hotărârea judecătorească (română!) de încredinţare a minorului - se poate efectua la consulat, prezentând sentinţa în original;
 • acordul în formă autentică al celuilalt părinte, cetăţean român; declaraţia poate fi autentificată pe loc, la consulat, de către respectivul părinte sau se poate încheia la un notar public din România sau la un oficiu consular sau diplomatic al României din străinătate.

Taxele consulare sunt compuse numai din taxa de cerere, restul serviciilor conexe (autentificări declaraţii, legalizări copii) fiind scutite de la plata taxelor.

Detalii privind taxele găsiţi pe site, aici: http://washington.mae.ro/node/545

 

DE REȚINUT:

 • Dosarul cu actele solicitantului este transmis în România către Autoritatea Națională pentru Cetățenie, care va analiza cererea. Misiunea nu are nici o competență în analizarea cererii, fiind doar ”primul filtru” de legalitate al cererii.
 • Durata procedurii de renunțare la cetățenia română nu este prevăzută de lege. Termenele de soluționare comunicate sunt doar estimări, bazate pe durate medii de soluționare ale altor cereri.
 • Despre soluționarea cererii (aprobare sau respingere), solicitantul este înștiințat în scris, direct de către ANC, cu confirmarea primirii. De aceea, ADRESA CORECTĂ este vitală în comunicarea răspunsului ANC, iar dacă există modificări între timp ale acesteia, atât misiunea, dar mai ales ANC trebuie înștiințate (în scris).
 • Aprobarea cererii de renunțare la cetățenia română NU înseamnă aprobarea renunțării la cetățenie !!! Conform legii, data la care solicitantul pierde cetățenia română este data la care misiunea României în jurisdicția căreia se află cu domiciliul/reședința persoana în cauză, îi eliberează DOVADA de renunțare la cetățenia română. De aceea, imediat după primirea aprobării cererii, solicitantul se va adresa misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră în jurisdicția căruia se află cu locuinţa (de regulă cel la care a depus cererea), tot prin intermediul sistemului SIMISC, și va solicita eliberarea dovezii respective. Aceasta este o procedură separată față de procedura renunțării și implică retragerea din uz a tuturor actelor de identitate românești (carte de identitate, buletin, pașaport), chiar dacă acestea sunt expirate (!).  După validarea cererii în SIMISC se poate opta pentru efectuarea unei programări şi prezentarea personală la misiune pentru returnarea actelor româneşti şi primirea dovezii, sau pe cale poştală, prin trimiterea acestor documente şi a unui plic de retur, autoadresat, timbrat corespunzător şi cu "tracking number", pentru trimiterea poştală a dovezii de renunţare la cetăţenia română.  

Pentru detalii citiţi procedura trimiterilor poştale, prezentată pe larg la acest link:

http://washington.mae.ro/node/1651

- revizuit la 17.11.2017 -

 

În prim plan

Program româno-american destinat dezvoltării educației antreprenoriale în România

12.12.2019

Ambasada României la Washington a primit vizita unui grup de profesori români aflaţi într-un stagiu de pregătire profesională de scurtă durată la Universitatea…

Ambasadorul George Maior la reuniunea conducerii Coaliției Naționale pentru Sprijinul Comunităților Evreiești din Spațiul Euro-Asiatic

11.12.2019

Ambasadorul României George Cristian Maior a participat marți, 10 decembrie 2019, în calitate de invitat special, la reuniunea conducerii Coaliției Naționale pentru …

Ziua Națională a României, celebrată printr-un recital de vioară și pian Remus Azoiței - Eduard Stan

05.12.2019

Celebrarea Zilei Naționale a României la Washington a continuat, miercuri, 4 decembrie 2019, cu un concert de pian și vioară, susținut de celebrul duo: Eduard Stan…

România, omagiată în Congresul SUA cu ocazia Zilei Naționale

04.12.2019

Ambasadorul George Cristian Maior: „Salut declarația congresmenului Michael Turner, un vechi prieten al României. Reprezintă o dovadă de respect pentru țara…