Servicii consulare pentru cetățenii români

Trimiteri documente pe cale poştală

Nou! De la 1 august 2018 trimiterile de documente (în special paşapoarte) de la misiune se modifică, aşa cum este arătat mai jos (punctul B)

  1. Trimiteri către misiune

În cadrul unor servicii consulare (nu toate) poate exista menţiunea că în procedura descrisă pe site-ul misiunii se acceptă trimiterea de documente către misiune, fără a fi necesară prezentarea personală la misiune pentru înregistrarea cererii pentru serviciul consular respectiv.

Dacă acesta este cazul, documentele, aşa cum sunt descrise în cadrul procedurii, se vor trimite pe cale poştală la adresa Ambasadei, cu menţiunea că sunt adresate Secţiei consulare:

 

Embassy of Romania

Consular section

1607 23rd St NW

Washington, DC 20008

Preluarea documentelor este facilitată de existenţa unei permanenţe 24/7 la nivelul Ambasadei.

Pentru returnarea unor documente (dacă este cazul) către petenţi, expeditorul este Secţia consulară (nu Ambasada!) de la adresa proprie, care diferă de cea a ambasadei doar la număr (numărul fiind 1601).

 

  1. Trimiteri de la misiune

După soluţionarea unui serviciu consular poate apărea situaţia ca unul sau mai multe documente să trebuiască să fie returnate către solicitant. Subliniem că cea mai sigură soluţie şi, de asemenea, recomandată, este ca documentul/documentele să fie ridicate personal de către solicitant.

Reamintim că, aşa cum este specificat şi în instrucţiunile fiecărui serviciu consular, ridicarea unui document se poate realiza numai de către titularul acestuia, în nume personal, sau de către o altă persoană (majoră) împuternicită, cu procură specială. În cazul procurii, ea trebuie realizată bilingv (dacă este dată în faţa unui notar american care nu cunoaşte limba română) sau direct în limba română (dacă notarul american cunoaşte limba română), iar procura notarizată trebuie să poarte şi Apostila Convenţiei de la Haga din 1961 (se obţine de la Secretarul de Stat al Statului în care este notarul).

Nu se eliberează documente către persoane care nu sunt titularii lor, chiar dacă sunt înrudiţi direct (de exemplu, soţ-soţie). În schimb, pentru minori, documentele pot fi ridicate de minor, dacă are peste 14 ani,  sau de către oricare dintre părinţii lui (care au solicitat iniţial documentul prin cerere).

NOTĂ: Pentru ridicarea personală a documentelor nu este necesară o programare prealabilă, ci doar respectarea programului de lucru cu publicul.

Dacă titularul documentului nu poate veni personal pentru ridicare din diferite motive (distanţă, timp, etc.), acceptăm trimiterea documentelor pe cale poştală, dar în anumite condiţii asiguratorii.

Acestea sunt:

  1. Pentru documente emise direct de către misiune (adeverinţe, încheieri de rectificare, caziere pentru uz local, etc.), acestea pot fi trimise pe cale poştală de către misiune, prin corespondenţă simplă, neînregistrată. Dacă se doreşte folosirea unei căi mai sigure (cu tracking #), sunt acceptate plicuri preplătite de către solicitant, completate deja la rubricile „expeditor” şi „destinatar”, de preferat furnizate de compania USPS. Dacă se va constata ulterior că plicul trimis nu a ajuns la destinaţie, solicitantul va face o notificare misiunii la email washington.consul@mae.ro, unde va menţiona serviciul solicitat şi contextul trimiterii poştale nelivrate. În urma verificărilor, dacă se constată că serviciul poştal a pierdut plicul în timpul livrării, se va putea re-emite documentul şi trimite prin alt plic.
  2. Pentru documente cu regim special, emise în România (paşapoarte, certificate de stare civilă, caziere din România, duplicate suplimentare de acte notariale), misiunea va trimite aceste documente pe cale poştală, numai cu plicuri Priority Mail, cartonate, preplătite şi cu "tracking number". Aceste plicuri trebuie aduse/trimise de solicitant.
  3. La primirea documentului din România, acesta va fi procesat în decurs de câteva zile, ceea ce presupune închiderea lucrării, folosirea plicului anexat la cerere şi trimiterea acestuia prin operatorul ales. Din acel moment trimiterea poate fi urmărită în tranzitul ei către destinaţie prin "tracking number".

Observaţii suplimentare pentru trimiteri de paşapoarte

Pentru trimiterea paşapoartelor pe cale poştală trebuie să fie mai întâi întrunite condiţiile eliberării paşaportului nou, care sunt detaliate la acest link: http://washington.mae.ro/node/267, la "Precizări importante", punctul 9.

Dacă sunt întrunite condiţiile şi la cerere este anexat un plic preplătit, conform celor de mai sus, paşaportul este trimis către titular cu plicul respectiv. 

 

Ultima actualizare: 30.01.2019

În prim plan

Alegerile pentru Preşedintele României 2019

01.08.2019

Ministerul Afacerilor Externe a lansat pe pagina oficială de internet o rubrică specială destinată informării alegătorilor români din străinătate asupra…

Programul de lucru cu publicul al secției consulare în perioada 15 – 16 August

09.08.2019

Vă informăm că, în conformitate cu dispozițiile legale, în perioada 15 – 16 August a.c., Secția Consulară din cadrul Ambasadei României la Washington este…

Participarea ambasadorului George Cristian Maior la ceremonia oficială de învestire în funcție a secretarului apărării al SUA, Mark T. Esper

26.07.2019

Ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a participat, joi, 25 iulie 2019, la ceremonia oficială de învestire în funcție a…

Avertisment de călătorie – New Orleans, statul Louisiana, SUA - Furtuna tropicală Barry

14.07.2019

Ambasada României în Statele Unite ale Americii informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, statul Louisiana,…